Комини

Комините, коминните тела и отдушниците са важна част от всяка една сграда. В миналото, когато населението се е отоплявало с печки, комините са се използвали изключително интензивно.

В днешно време в коминните тела по-използвана е секцията, която е свързана с вентилацията на сградите – там, където се отвежда въздухът от аспираторите, абсорбаторите и отдушниците в баните и тоалетните.

Важно е отдушниците да се поддържат чисти и в добра изправност. В противен случай миризмата им може да стане много смущаваща и дори опасна за обитателите на сградите.

В допълнение, в непочистените отдушници могат да се населят различни насекоми и вредители, които също са опасни за живота и здравето на хората.

позвъни 24/7