Ремонт на покриви Благоевград през 2021 година

През 2021 година ще имаме няколко мащабни обекта в Благоевград. Планувани са изграждане на нов покрив на къщи и хидроизолация на покриви.

В Благоевград ние извършваме ремонт на покриви с особена прецизност, защото имаме роднини там.

В Благоевград ние предлагаме всички услуги, както в цялата страна:

  • отстраняване на теч от покрив на къщи около Благоевград
  • ремонт на покрив с керемиви в Благоевград
  • ремонт на покрив с изграждане на нов покрив с най-добри и съвременни покривни системи в Благоевград

 

 

позвънете ни още сега за ремонт на покриви

ремонт на покриви

Позвънете ни още сега за ремонт на покриви

Защото няма как да сбъркате, ако ни се доверите

ремонт на покриви

Ние сме сериозна бригада за ремонт на покриви, която се стреми да остави доволни своите клиенти, за да бъдем препоръчани

 

 

 

Магията е във вярата в себе си; ако си способен на това, значи можеш да направиш
всичко.
Йохан Волфганг фон Гьоте
Негативните дълбоки убеждения нарушават истинската ви идентичност и чувство
за самоуважение. В тях има толкова много осъждане. Бихте могли да разхлабите
хватката им, като поставите под въпрос, оспорите и преструктурирате мислите, които
ги изграждат. Това със сигурност ще попречи на старата мисловна структура да се
възстанови отново някога. „Преструктуриране“ означава да погледнете нещата от
различни гледни точки, за да им придадете друго значение или да откриете друг
контекст, в който същата тази идея може да бъде полезна. Следните въпроси, взети от
НЛП, имат за цел да оспорят това, което се смята за реално или вярно.
УПРАЖНЕНИЕ
Проверка за реалност
Съсредоточете се само върху едно убеждение, решение или ценност и го
запишете в едно изречение, за да се съсредоточите. Задайте въпросите един след друг и
се постарайте да отговорите на всеки, преди да преминете към следващия. Ако
запишете отговорите, слабостите на отживялата логика ще ви станат по-ясни.
Стратегия за реалност: Какво е вашето доказателство?
• Вярно ли е това? Наистина ли е вярно? Какво го доказва?
• Важи ли за всички? Винаги ли е било вярно?
• Как да разбера, че не е вярно?
Противоположни доводи: Кои са изключенията?
• Имало ли е периоди във времето, когато това не е било валидно?
• Знаете ли за хора, които са го променили?
• Ще бъде ли винаги истина? Завинаги?
Преразгледайте го: Какво означава това за вас?
• Какво друго значение би могло да има?
• Какви ще бъдете без това убеждение?
• Как ще се отнасяте към себе си заради това?
Намерение: Какво е позитивното на намерението?
• Защо мислите, вярвате или говорите по този начин?
• Какво ще спечелите от това? Какво смятате, че се опитвате да получите?
• Какво смятате, че се опитвате да докажете или да избегнете?
Висши ценности и убеждения: Какво е по-важно от това?
• Кое е по-ценно, отколкото да се придържате към това убеждение?
• Какви други убеждения ви позволяват да повярвате в това?
• Дали това убеждение съответства на човека, който искате да бъдете?
Резултат: Какво наистина искате?
• Какъв различен резултат бихте избрали?
• Как ще изглежда вашето състояние без това убеждение?
• Какво по-добро убеждение бихте искали на негово място?
Перспектива: Накъде насочвате вниманието си?
• Коя по-малка съставна част на това убеждение е приемлива?
78
• Коя по-голяма съставна част на това убеждение би могла да ви бъде полезна?
• При какви случаи е възможно това убеждение да се появи и да не е проблем?
Последствия: Какво неизбежно ще се случи, ако не се промените?
• Какво би трябвало да се случи, ако продължавате да мислите по този начин?
• Какво никога няма да се случи, ако продължавате да мислите по този начин?
• Служи ли ви или виждате ли причина да се откажете от това убеждение?
Приемане: Какво сте отворени и готови да приемете?
• Какво можете честно да приемете по този въпрос?
• Как можете да възприемете това като неразделна част от вашия опит?
• Какво ви дава и какво можете да направите с него?
Отказване: От какво сте готови да се освободите?
• Бихте ли желали да приемете това такова, каквото е? Кога?
• Можете ли да се освободите от това и да му позволите да бъде такова, каквото е?
• Очаквате ли следващия път, когато това ще се случи?
За да отговорите както трябва на тези въпроси, ще трябва да получите достъп до
вашия Висш ум за алтернативни гледни точки. Тази дейност дава възможност на
мозъка да образува нови нервни пътища. Колкото повече търсите положителни
отговори и се зареждате с обновени данни, по-добри перспективи, по-интелигентни
аргументи и вечна мъдрост, толкова повече създавате нови и по-добри пътища в мозъка
си, за да ви поведе в положителна посока. Всеки път, когато промените една мисъл,
става едно малко чудо.
Малката капка голям камък пробива.
Руска поговорка
Приемането е ключът. Упражнявайте се да приветствате себе си такива, каквито
сте сега: спрете да се осъждате, обвинявате и съпротивлявате. Вашата вътрешна
стойност трябва да заблести. Забравете начертаните планове, културните очаквания и
сравнителните оценки. Приемете своите недостатъци и грешките, които сигурно сте
направили в миналото. Може би е време да престанете да се опитвате да бъдете
приемливи и нормални. Когато можете да се погледнете в огледалото и да обичате и
приемате себе си точно такива, каквито сте сега, ще имате по-голяма свобода да
изберете нови мисли и поведение, които отговарят на вашите истински ценности.
Истинските ценности показват кое е най-важно за нас. Какво наистина ценим в
живота, в работата, в отношенията, както и по отношение на здравето? Какво
отстояваме? Каква следа искаме да оставим в наследство? Във всяка област ценностите
са различни. Понякога те се сблъскват помежду си и причиняват вътрешни конфликти.
Докато не ги осъзнаем, те ще се крият в несъзнателния ум. Хората са склонни да
приемат ценностите за даденост и да смятат, че другите имат същите ценности. Но това
не е така! Ценностите и потребностите са тясно свързани, но не съвпадат напълно.
Ценностите се отнасят по-скоро към моралните принципи: кое се смята за правилно
или погрешно, добро или лошо, както и това, което е най-важно, полезно, красиво,
желано, здравословно и т.н. Хората защитават своите важни ценности и биха умрели, за
да ги защитят.
Ценностите са причината хората да постъпват по точно определен начин. В
усилията си да разбере какво мотивира престъпниците психологът Клер Грейвс
разработва епистемология на човешкото поведение въз основа на развитието на
човешките потребности. Неговите теории продължават да се смятат за невероятно
проницателни. Докато расте, детето във всеки период задоволява различни
потребности. Начинът, по който едно дете съзрява през различни етапи на развитието
си, отразява съществуването и развитието на културите в човешката история.
Ценностите се определят от нуждите на хората при различни обстоятелства. За бебето е
важно да бъде в безопасност и сигурност, по-голямото дете обича приключенията, а в
79
пубертета ценни своята самостоятелност. Хората изменят на някои ценности, за да
задоволят другите, според това, кое смятат за най-важно. Класически пример е човек,
който се поддава на стремежа да прави огромни печалби (богатството като ценност),
макар и за сметка на други ценности: здраве, личен живот или екосистемата на
планетата.
Това, което наричаме щастие в буквалния смисъл, идва по-скоро от (най-вече
бързото) задоволяване на потребностите, които до голяма степен са били потискани.
Зигмунд Фройд
Докато имате тяло, ще имате и потребности. Човешките същества не могат да
живеят без въздух, вода, храна, топлина, почивка, светлина, движение и нежно
докосване. Вие не можете да съществувате без тези обективни физически потребности.
Същевременно има много други, не толкова съществени потребности, които са посубективни. Някои от тях съвпадат с големите ценности. Например: тъй като „цените“
живота, имате „потребност“ от въздух, вода и храна. Понякога се използва една и съща
дума: вие „цените“ честността като принцип и „имате нужда“ от честни отношения в
ежедневието. Вие „цените“ личната си сигурност, затова ви „трябва“ определено лично
пространство, както и културно приемливи прояви на уважение. Когато се нарушава
някоя ценност или потребност това има огромно въздействие. Тогава се включват
мощни пускови механизми. Така могат да се обяснят острите реакции, например когато
някой стои твърде близо до друг, взира се прекалено дълго в някого, говори на висок
тон или размахва ръцете си в жестове, които не съответстват на очакваните норми.
Това заплашва личната ценност за безопасност и необходимостта от териториално
пространство и уважение.
Ценностите, които се появяват в облака, може да са изкривени от отживели идеи:
това, което сте мислели в миналото, е било важно преди доста време. Потърсете
твърдения, които изразяват оценки, съждения, увереност или идеи, които някога са
били важни. Можете да използвате упражнението „Проверка за реалност“, за да ги
проучите. После открийте това, в което искате да вярвате и цените в момента.
Ценностите се променят и развиват на всеки етап от живота. Ако не сте
преразглеждали ценностите си напоследък, направете следното упражнение, за да си
изясните какво е най-важно за вас сега в определена област: работа, взаимоотношения,
здраве и т.н.

Търсите ли изпълнител за ремонт на покрив? Намерихте добър в наше лице

Търсите ли изпълнител за ремонт на покрив? Намерихте добър в наше лице

Ние сме опитни майстори за ремонт на покриви или изграждането на нови покриви

Работим коректно към клиентите си, качествено, за да ни препоръчват

 

Това, на което отдавате по-голямата част от времето, енергията и парите си,
разкрива какво наистина е ценно за вас. Дори нещата, които смятате, че трябва да
свършите, например да не си напускате работата, да си плащате ипотеката, да се
грижите за децата, съдържат вътрешни ценности, които сте избрали да уважавате.
Понякога може да забележите, че има разлика между това, което си мислите, че цените,
и това, на което всъщност отдавате цялото си внимание. Това, за което мислите наймного, за което говорите и което ви вдъхновява, разкрива аспекти от вашите ценности.
Лесно е да се мисли, че животът ни диктува какво трябва да правим, но всичко, което
вършите, е в резултат от изборите, които сте направили според своите ценности. Ако
разберете и приемете личното значение на тези дейности, може да ги превърнете от
обременителни задължения в желан избор.
80
Здравословно е редовно да правите преоценка на това, което е наистина важно за
вас. Може да се наложи да коригирате своите ценности, докато израствате, или да
промените дейностите си така, че да отговарят на вашите нови ценности. Когато нещо
ви се струва достатъчно важно, ще намерите начин да го направите. Мотивацията
зависи от това, което смятаме за ценно, а не от времето, парите или знанията. Може би
времето да направите нещо никога няма да дойде. Може би никога няма да научите
всичко, което трябва да знаете. Може би трябва да вземете решение, независимо от
риска. Какво е най-важното за вас в момента?
Когато сте напълно отдадени на най-висшите си ценности, вие вършите всичко от
правилни подбуди. Ще ви бъде лесно да останете мотивирани и да не се отказвате, дори
когато нещата се усложнят. Можете да се справяте с по-високи нива на стрес и да се
чувствате по-стабилни. Можете да проявите своите ценности в думите и действията си,
в начина, по който задоволявате потребностите си. Извиквате спомените, които ви
подкрепят, правят ви по-силни и емоционално по-балансирани.
Внимавай какво говориш. С думите си ти създаваш света около себе си.
Поговорка на индианците навахо
Емоционално лепило
От това, дали вашите потребности са задоволени или не, зависи какви са
емоциите ви и съответно нивата на стрес. Емоцията действа като лепило – залепва
сходните спомени един към друг. Те светват едновременно като гирлянда от коледни
лампички и така става възможно да си припомните всички най-щастливи мигове,
всички тъжни събития или всички гневни изблици и т.н. Нужен е само един тласък и
изведнъж всички спомени по веригата се включват. Вместо да се занимавате само с
една конкретна случка, катаклизмите от всички предишни събития светват
едновременно и започват да примигват. Независимо дали спомените се струпват
хаотично накуп, или събитията се подреждат хронологично, при всички случаи сборът
от всички емоции може да ви се стори непоносим. Щастливите вериги от спомени ви
карат се чувствате така, сякаш се влюбвате, но когато се задействат негативните
вериги, това е доста травмиращо. Тези емоционални вериги карат нещата да излязат от
нормалните си пропорции.
След като разрешите проблемите, насочете се към потребностите, преразгледайте
ценностите в ключовото събитие – след това ще ви бъде по-лесно да се освободите от
старите негативни емоции. Емоционалното лепило се изпарява и веригата от събития се
пренарежда във вид на отделни спомени, оставени на съхранение във вашия
исторически музей. После можете да преразгледате старите спомени поотделно, но тъй
като те вече не ви нападат, емоциите също не се включват.
Смисълът и решенията, разкрити в един мисловен облак, са по-важни от това,
дали спомените са реални. Целта е бързо да ги разпознаете и разрешите, а след това да
се освободите от всички идеи, които предизвикват негативни чувства. Тук няма
грешки. Всяко решение, всяка посока, всяко действие, всичко, което се е случило
някога, се дължи на някакъв предишен избор. Всяко преживяване е съвършено
организирано така, че да ви хрумнат нови идеи, да развиете нови качества, да натрупате
мъдрост, да се развивате като дух и да постигнете просветление.
Основни моменти
• Скритите мисли несъзнателно се проявяват в процеса на общуване; посланието,
което изпращате, разкрива много повече, отколкото си мислите.
• Хората възприемат не само вашите думи, но и енергията, чувствата и фините
значения на това, което сте казали.
• Мислите в облака се предават в процеса на общуването.
• Колкото по-близка е една връзка, толкова повече хората усещат състоянието на
другия.
81
• „Преструктуриране“ означава да погледнете нещата от различни гледни точки,
за да им придадете друго значение или да откриете друг контекст, за да промените
енергията.
• Ценностите са причината хората да постъпват по точно определен начин; с тяхна
помощ те се справят с проблемите от живота, пред които са изправени.
• Когато сте изцяло посветени на най-висшите си ценности, вършите нещата по
правилните причини.
• Можете да проявите ценностите си в своите думи, действия и в начина, по който
задоволявате потребностите си.
Избор на мисли
Всеки момент ми предлага нова възможност да избера различни мисли.
Това преживяване е идеално за учене.
Мога да устоя, дори когато нещата се усложнят.
Любопитен съм да открия как нещата могат да се развият към по-добро.
Моят Висш ум ми предоставя най-добрите алтернативни перспективи.
Приветствам новите прозрения, отговори и разбиране.
Аз се развивам като дух и постигам просветление.

Имаме завършени обекти за ремонт на покриви в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Балгоевград, Бургас и много други градове. В София сме работили в Лозенец, Люлин, Надежда, Овча купел, квартали Левски б, г, в София Дружба, София квартал Гоце Делчев, в София квартал Иван Вазов и много други

Имаме завършени обекти за ремонт на покриви в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Балгоевград, Бургас и много други градове. В София сме работили в Лозенец, Люлин, Надежда, Овча купел, квартали Левски б, г, в София Дружба, София квартал Гоце Делчев, в София квартал Иван Вазов и много други.

Извършвали сме например хидроизолация при ремонт на покрив в кв. Лозенец на София през 2020 година.

Имаме ремонт на покрив и хидроизолация в кв. Люлин, София Надежда, София Дружба, София в центъра през 2020 година.

През 2020 година имаме ремонт на покриви в много други български градове и села. Работихме във Варна през 2020 година за ремонт на покрив.

През 2020 година имахме ремонт на покриви в Пловдив, Стара Загора и Бургас.

През 2019 година ремонтирахме наистина много покриви и извършвахме услугата ремонт на покриви и хидроизолация на покрив, подмяна на улуци в много градове в цяла България – имахме ремонт на покриви в Самоков, Дупница, Перник, Нови Хан, няколко в София. Но тогава работихме много и в Пловдив, Казанлък, Сатара Загора,  Пазарджик, Ихтиман.

Не си мислете, че не сме работи в източна България, тъй като последните няколко години имаме много обекти в Ямбол, където толкова много ни препоръчвахме, че сме работили по няколко покрива едновременно.

Работили сме в много села на България с всички ни майстори (общо 15 човека) които работят и за нас и за себе си, и за други фирми, в зависимост кой колко е натоварен. Просто ние работим само добри майстори, които са търсени от много фирми, работят и за себе си.

 

попаднахте на сериозна бригада за ремонт на покриви

попаднахте на сериозна бригада за ремонт на покриви

ремонт на покриви пловдив

Тук можете да спрете търсенето на майстори за ремонта на Вашият покрив, защото това е сайта на една наистина добра бригада, работеща на адекватни цени. Няма как да сгрешите, ако ни се доверите.

 

В цялата Вселена двете сили на реда и хаоса се противопоставят една на друга.
Животът е постоянен процес на създаване на ред от хаоса или обратното. Тялото
произхожда от една хаотична експлозия на недиференциран растеж на клетките, които
образуват стройна система от тъкани, съдържащи 80 трилиона обединени клетки. Вътре
във всяка клетка, вътре във всяка молекула, вътре всеки атом, по целия път надолу до
квантовите частици във всеки атом, редът е предпочетен пред хаоса.
Всяка клетка в тялото получава енергия, създавана от нашите мисли и емоции.
Тъй като всяка мисъл свири различни акорди, нашите клетки танцуват на различни
мелодии, изсвирени от нашите емоции. Тази музика резонира в целия организъм.
Подобно на хаотичните звуци, когато оркестърът настройва инструментите си, шумът
може да е шокиращ и неприятен, но след много практика същият оркестър може да
изсвири една прекрасна симфония. В зависимост от настроенията нашите емоции могат
да бъдат шокиращи и неприятни или да свирят най-прекрасната мелодия на вътрешна
радост. Следващата стъпка е да се научите как да дирижирате този вътрешен оркестър
и да внесете повече ред в хаоса.
Получаването на лоша вест засилва контраста между реда и хаоса. Лошите
новини се сблъскват с очакването, че животът трябва да бъде здравословен, хубав,
щастлив и успешен. Така например, когато чуете тежка диагноза, може да я приемете
като наказание или като най-лошото нещо, което може да ви се случи. Тръгвайки по
трудния път на изследвания, лечение, неприятни усещания, болка, страх, решения и
препятствия, животът ви се струва още по-голямо изпитание, става трудно поносим и
хаотичен. Затова хората обикновено решават, че борбата с болестта би трябвало да е
пътят към възстановяване на реда. Спечелването на тази битка става мярка за щастие и
успех. Но борбата, битките и сраженията създават много нездравословен шум. Това,
което ще ви помогне в процеса на лечението, е да откриете онова място на вътрешна
хармония, където вашите мисли резонират с радост, мир и любов.
Емоцията може да се определи като енергия в движение – задвижваща сила. Точно
като амеби, търсещи храна, емоциите ни тласкат към това, което ни харесва, или далеч
от това, което искаме да избегнем. Разбира се, ние възприемаме това, което искаме или
не искаме чрез положителни и негативни емоции. Същевременно създаването на
положително лечебно намерение може да се превърне в сложно начинание. Трябва да
внимаваме и да не стигаме до извода, че ние ще бъдем щастливи единствено когато
82
най-накрая постигнем здраве, успех, изобилие или мир. Дали щастието наистина зависи
от постигането на целта, или можем да изберем да бъдем щастливи още сега?
Никога няма да ми омръзне да гледам синьото небе.
Винсент Ван Гог
Уважавайте чувствата и емоциите си
За да обърнем пътя на заболяването трябва да проследим стреса обратно до
мисловния хаос, свързан със събитието, чак до произхода на проблема. При
възникването му вие сте приели някакви убеждения и сте взели решения в зависимост
от това, дали вашите потребности са били задоволени, или не. Дали сте оценка дали
нещо е добро или лошо, правилно или грешно. Обърнете внимание на връзката между
потребностите, ценностите и убежденията. Тя води до чувствата и емоциите, свързани с
незадоволените потребности. Негативните чувства са повишили нивото на стреса. Той е
бил потиснат в тялото и са започнали да се развиват симптоми.
Прекият път към изцелението започва с анализ и решение за промяна на всяка
част от веригата в обратна посока. Първо обърнете внимание на симптомите,
вслушайте се в метафоричните послания, които тялото иска да ви изпрати. Проследете
обратно по веригата какво е причинило стреса, какви чувства и емоции сте изпитвали.
След това разберете кои ваши потребности не са били задоволени, какви решения сте
взели и какви ценности и убеждения сте приели. Накрая потърсете в миналото
първоначалното събитие, когато е започнала тази мисловна верига. Може би ще трябва
да преосмислите зряло и мъдро определени страни от това събитие и след това да
простите. Тези първоначални идеи вероятно са били програмирани в ума ви дълго
преди да сте се научили как да разсъждавате или да вземате мъдри решения. Ако
негативните емоции владеят вашите реакции, това означава, че някое събитие не е било
напълно усвоено и разбрано. Всяка емоция ни дава ясен знак за преживяването, което я
е породило.
Например всички думи, които описват гнева, яростта, раздразнението и чувството
за неудовлетвореност поставят червено флагче върху факта, че нещо или някой
нарушава вашите ценности. Когато някой навлиза във вашата територия, нахлува в
пространството ви, нарушава правилата или заплашва нещата, които смятате за ценни,
гневът естествено изригва, за да ви защити. Емоциите реагират по-бързо от мислите.
Вашите чувства откликват веднага, много преди умът да има време да разтълкува
правилно това, което ви се случва. Бъдете благодарни и обърнете внимание на силните
чувства. Емоциите работят във ваша полза. Те не са ви враг. Проблемът е как се
изразяват.
Ако проявиш търпение в момент на гняв, ще избегнеш сто дни на скръб.
Китайска поговорка
Когато емоциите се засилят, това помага да се погледнат нещата в перспектива.
Всеки път, когато усетите, че някакви негативни емоции разбъркват мисловните ви
облаци, спрете и се уверете, че сте оценили ситуацията възможно най-правилно. Ето
някои полезни въпроси, които можете да зададете, за да запазите хладнокръвие.
Запазете хладнокръвие
• Дали прецених неправилно ситуацията?
• Ами ако това е само една неволна грешка?
• Погледнах ли я от различна перспектива?

Животът няма никакъв друг смисъл, освен този, който си избрал да му придадеш, и няма щастие на никое място, освен щастието, което самият ти си донесъл там. Хенри Дейвид Торо

Ремонт на покриви

 

Животът няма никакъв друг смисъл, освен този, който си избрал да му придадеш, и
няма щастие на никое място, освен щастието, което самият ти си донесъл там.
Хенри Дейвид Торо
Стани истински герой
Ами ако предположим ремонт на покриви, че вашият проблем може да има положителен ефект?
Постарайте се да разтълкувате метафоричните послания и симптомите, да си извадите
съответните заключения и да бъдете отворени и готови да научите техните уроци.
Дълбоко скритата мисъл ремонт на покриви, че тялото ви разочарова или сте жертва на злата съдба, или
някакви недоброжелатели ви пречат да вървите по пътя си води до чувство за безсилие
и загуба на надежда. Болестта не се развила ремонт на покриви за един ден. Стресът се дължи на
комплексни и многобройни причини: умствени, емоционални и физически. Нужни са
години, за да могат постоянният стрес, негативното мислене и лошите навици да
окажат въздействие върху имунната система. Поради това една ремонт на покриви проста промяна, една
смяна на мисленето или едно положително утвърждение едва ли биха могли да обърнат
целия процес. Вероятно има много пластове, много различни аспекти, с които трябва ремонт на покриви да
се заемете.
Когато привичните мисли пътуват по един и същи начин из мозъка в
продължение на много години те създават магистрали с по три ленти. Ето защо хората
често реагират, преди да помислят. Само една дума, поглед, тон на гласа или някаква ремонт на покриви
друга дреболия може да предизвика светкавична реакция. Не се изненадвайте, ако
изплуват някои от тези стари проблеми. Това, което досега е оставало скрито и
нерешено, може да ви се стори малко неприятно. За да избегне старите повтарящи се
маршрути мозъкът се нуждае от практика: от подходящото, последователно,
състрадателно вникване. Ако установите кои са пусковите механизми, довели до тези ремонт на покриви
мисли в миналото, това ще ви помогне да не попадате в тези капани отново. Първо
изберете как искате да реагирате. Помнете и повярвайте, че винаги можете да намерите
пътя, без значение на какво изпитание е подложена вашата решителност.
Трите източника на стрес
Пътят към здравето изисква да вземате по-добри решения и да реагирате поподходящо на всичко, което се случва около вас. Когато на пътя ви стоят препятствия,
единствената истинска разлика е как реагирате на тях. Пречките идват от три различни
източника на стрес: външни, лични и вътрешни. Всеки източник на стрес изисква ремонт на покриви
различно лечение.
„Външните“ източници на стрес, които блокират пътя, са най-очевидните:
проблеми с работа, с парите, физически симптоми, лични или семейни отношения. Те
изискват по-скоро физически мерки, лечения или нови решения. „Личните“ източници
могат да бъдат по-разрушителни, тъй като идват от хора, които би трябвало да ви ремонт на покриви
помагат и подкрепят, но всъщност създават пречки, като застават на пътя ви. Някои
„помощници“ се опитват да поемат контрола, да се противопоставят на вашите
решения или да попречат на вашия напредък. Този източник на стрес изисква решаване
на сложни проблеми в личните взаимоотношения. Най-опасни обаче са „вътрешните“
източници: старите ви убеждения, всичко, което сте приемали за истина в миналото,
както и това, което смятате за възможно или невъзможно. За щастие вие имате силата ремонт на покриви
още сега да промените тези привични мисловни модели. Въпреки че тази книга се
занимава главно с вътрешните източници на стрес, може да ви се наложи да се справяте
и с другите източници.
Вярата в себе си е най-добрият и най-сигурният ход.
Микеланджело
52
От това може да произтече нещо добро ремонт на покриви
Хората имат най-голяма полза като опознават себе си, преживявайки криза,
болест, страдание или загуба. Сигурно не обичате това клише, но има истина в старата
поговорка: „Всяко зло за добро.“ Много хора споделят, че взаимоотношенията им са
станали по-дълбоки или че те най-накрая са събрали смелост ремонт на покриви да прекратят една
разрушителна връзка. Някои откриват в себе си сили, за каквито никога не са
подозирали. Други получават изострено чувство за духовност и започват да ценят
повече живота. Може би ще ви бъде от полза да записвате всеки ден мислите си в личен
дневник, отчасти за да изразите това, което се появява в ума ви, а също така и като част
от процеса на себепознанието. Целта е да разберете какво ви помага да разширите
усещането си за смисъла на живота. На много хора им помагат медитацията и ремонт на покриви
духовните практики – те ги правят още по-устойчиви.
Страданието кара хората да задават различни въпроси. На какво иска да ви научи
то? Изцелението настъпва, когато откриете отговорите дълбоко вътре в себе си.
Значителната вътрешна промяна се извършва, когато решението е напълно във вашите
ръце. В известен смисъл това е мигът на истинското изцеление. Физическото ремонт на покриви
подобрение настъпва по-бавно и отразява новото вътрешно състояние, ако с течение на
времето продължавате да мислите по този начин. Когато симптомите ви изпратят
съобщение, какво бихте искали да направите тогава? Ако отстоявате това, което е найважно за вас и започнете да живеете според своето предназначение, как това ще
отговаря на вашите ценности? Може би страданието не винаги е задължително ремонт на покриви.
ТЕСТ ПРОБЕН КАМЪК
Как да разберете дали мислите ви се основават на истината, или на
подсъзнателни фантазии?
Просто наблюдавайте как се чувствате. Ако вътрешно усещате истински покой,
щастие, лекота, съзидателност, ако сте заземени и уравновесени, тогава повечето ви
мисли са верни. Ако се чувствате раздразнени, разочаровани, тревожни, притеснени ремонт на покриви,
разстроени, депресирани, ревниви, завистливи или виновни, значи вашите мисли
отразяват стари неосъзнати грешки.
Независимо колко правдив е аргументът или колко много доказателства могат да
бъдат приведени, една негативна история не трябва непременно да предизвиква ремонт на покриви
съответното негативно състояние. След като събитията са напълно отработени, решени,
опростени и оставени настрани, те предизвикват чувство за състрадание и мир. Това не
означава, че нечие лошо поведение трябва да се толерира или че неприятните събития
никога не са се случвали. Важна е новата здравословна перспектива. Нашите негативни
чувства имат изключително важна цел: те веднага ни съобщават, че мислите ни са ремонт на покриви
излезли от релси. Просто трябва да определим кои от тях са го предизвикали и какво
сме готови да променим.
Прекарах почти целия си живот в тревоги за неща, които така и не се случиха ремонт на покриви.
Марк Твен
Старите истории, решения, вярвания и убеждения от миналото водят до
объркване и замъгляват мисленето. Ние не бива да се объркваме или разубеждаваме.
Превърнете яснотата и вътрешния мир в своя цел. Нуждата да контролирате нещата и ремонт на покриви
непременно да получите гарантирани резултати може да ви попречи. Не очаквайте да
знаете отговорите предварително. Ако беше толкова лесно, нямаше да има проблем ремонт на покриви.
Обещайте си, че ще прекрачите прага, който сте избягвали в миналото ремонт на покриви.

За ремонт на покриви

Вместо да изпадате в отчаяние, защо не ремонт на покриви си обещаете да направите нов избор? Ако
получаваме това, върху което насочваме мисълта си, значи си струва да обучим ума си
да се съсредоточава върху хубавото бъдеще. Ако наистина искаме да разширим
мисленето си, защо най-напред да не допуснем, че всичко е точно такова, каквото го
искаме? Просто си представете, че може би точно тези събития в момента имат някаква
положителна цел. Може ли това да е за добро? Какви нови  ремонт на покриви възможности се откриват
53
пред вас? На какво можете да се научите, за да станете по-силни и по-устойчиви? Дали
тези отговори ви дават повече енергия и мотивация, нагласата „мога да го направя“, поголяма решителност, повече упоритост и много повече възможности за избор? Когато ремонт на покриви
се упражняваме да вникваме, за да израстваме от изпитанията, бъдещите трудности
стават поносими.
Какво ще стане, ако престанете да работите върху слабостите си и започнете да ремонт на покриви
оценявате своите уникални таланти и силни страни? Какво ще стане, ако спрете да се
опитвате да се „поправите“ и започнете да приемате и подхранвате истинската си
самоличност? Какво ще стане, ако престанете да се вмествате в обичайните рамки и ремонт на покриви
започнете да разширявате границите си, за да израснете такива, каквито винаги сте
искали да бъдете? Всеки избор, който правите, всичко, което приемате за истина, ще ремонт на покриви
започне да оформя вашата нова реалност ремонт на покриви.
Основни моменти
• Повечето неща, които мислим, чувстваме, решаваме и ремонт на покриви правим, се задвижват от
несъзнателната част на нашия ум.
• Вникването започва от пълноценното присъствие, от пребиваването в сегашния
момент.
• Колкото повече енергия влагате в опитите си да промените всичко, толкова ремонт на покриви пореален става проблемът.
• Хората, преживели тежки изпитания, избират да приемат тези събития за големи ремонт на покриви
повратни точки в живота си.
• Нужни са години, за да могат постоянният стрес, негативното мислене и лошите
навици да окажат въздействие върху имунната система.
• За избягването на старите мисловни магистрали е нужна известна практика ремонт на покриви:
упражняване в последователно, състрадателно вникване.
• Едно негативно събитие не води непременно до съответното негативно
състояние.
• Нашите негативни чувства имат изключително важна цел: те веднага ни ремонт на покриви
съобщават, че мислите ни са излезли от релси.
Избор на мисли
Вярвам, че ще се появят най-добрите и находчиви решения ремонт на покриви.
Мога да проявя търпение към несигурността и дискомфорта, че не знам всичко.
Моят живот може да бъде живян само стъпка по стъпка.
Благодаря за чудото на самото преживяване.
Доверявам се на процеса и не се привързвам към резултата ремонт на покриви.
Аз казвам „да“ на живота с любов, откритост и щастие.
Моето предназначение ми носи яснота и вътрешен мир.
Глава 6
КАК ДА УСТОИМ НА ВИРТУАЛНАТА БУРЯ
Негативните мисли се държат като виртуална буря в нашия несъзнателен ум. Ако
не ѝ обърнем достатъчно внимание, бурята се разразява и създава хаос в ремонт на покриви целия
организъм. Но ако открием грешките и неправилните схващания в основата на всяка
мисъл, тя утихва. Това означава, че трябва да размислим върху своите негативни
реакции достатъчно дълго време, за да получим необходимата информация.
Съберете тези мисли, просто като отбелязвате всяка малка идея или реакция във ремонт на покриви
връзка с даден конкретен проблем. Разберете какво точно не ви харесва. Надскочете
ежедневното си разпокъсано състояние на съществуване на човек, на когото всичко му
е наред, който е невъзмутим и знае всичко. Вгледайте се в дребните раздразнения, във
всяка необяснима загуба на енергия или понижаване на настроението. Разгледайте ремонт на покриви
всички идеи, които вероятно имат нещо общо с проблема. Откъде идват, с какви мисли
са свързани? Дали не сте се опитвали да постигнете нещо и така и не сте успели?
54
Помните ли някога да сте си казвали: „Животът би трябвало да бъде различен“ ремонт на покриви?
Запитайте се какъв би трябвало да бъде животът и помислете дали тези ваши очаквания
са били реалистични. Обичайните ежедневни мисли отразяват като в огледало подълбоките вътрешни убеждения, скрити във вас. Обърнете внимание на „малките“ ремонт на покриви
мисли, защото те разкриват какво трябва да преоцените.
Мисълта се проявява като дума, думата се проявява като дело, делото се развива в
навик, а навикът се превръща в характер. Затова внимателно наблюдавайте ремонт на покриви мислите
си. И нека те извират от любовта, родена от загрижеността за всички същества.
Буда

Мисловният облак на паниката

Мисловният облак на паниката
С малко осъзнаване и наблюдение не е трудно да се съберат различните елементи,
които образуват един мисловен облак. Може би вече сте забелязали как един проблем
се стреми да се свърже с друг. Негативните вериги, вътрешните конфликти и „двойните
послания“ обединяват замъгляващите си енергии, завихрят ви и ви оставят смутени и
объркани. Ето един пример: случаят с един много успешен директор по продажби,
който не можеше да разбере защо е преживял три изтощителни пристъпа на паника
през последните 10 години. Той не можеше да установи причината и затова се
притесняваше, че по всяко време може да го връхлети още един. Докато разказваше
историята си, се появиха няколко ключови фрази, които разкриха основните му
проблеми. Постепенно сред плетеницата от противоречащи си мисли изникна много
сложен мисловен облак.
На пръв поглед трите пристъпа на паника изглеждаха доста различни. Причината
за първия беше съвсем разбираема – той попаднал в „капана“ на неподходяща работа и
след това позволил доверието му да бъде подкопано. Стресът от мисълта „не се
чувствам достатъчно добър“ довел до паниката да не се провали. Той мразел да се
чувства в капан, защото най-голямата му ценност била свободата. Този първи пристъп
на паника го потопил в депресия, която продължила повече от година.
Вторият пристъп също звучеше напълно разбираемо. След раждането на сина му
той и съпругата му не планирали добре средствата си и започнали да харчат прекалено
много, докато дълговете им излезли извън контрол. Този път той се обвинявал, че не го
Мисловен облак на паническата атака
56
бива за нищо, докато не изпаднал в такава паника, че почти излязъл от строя. Отново
усетил, че „не е достатъчно добър“ и е „попаднал в капан“. И макар да му отнело
няколко години, освен това пиел и лекарства, той в крайна сметка се измъкнал от
паническото разстройство и постепенно изплатил огромния дълг.
Така или иначе, третата депресия го притесняваше най-много. Когато изпаднал в
паника, той имал чувството, че внезапно се срива по „нанадолнището“ на тревожността
и депресията без причина. Нямал никакво разумно обяснение. Всичко в живота му
вървяло изключително добре. Натрупаният по-рано дълг бил изплатен, децата му
растели, имал хубава работа и много добри приходи. Имал дребни неприятности,
например понякога се препирал с жена си и се случвало да пийва малко повече, но това
не обяснявало защо изведнъж се сринал. Този път силната паника продължила четири
месеца и накрая изчезнала също толкова загадъчно, както се появила. Разбира се, той
започнал да се страхува от тези пристъпи, защото те изглеждали напълно извън неговия
контрол, отвъд разума или логиката.
Заедно ние проследихме произхода на неговото убеждение, че „не е достатъчно
добър“ още от детските му години. Баща му – директор на местното училище, бил
голям спортист и много амбициозен човек, който винаги трябвало да спечели – на всяка
цена. Освен това винаги бил прав – във всичко. Малкият му син знаел, че единственият
начин да „получи одобрение“ е да бъде победител. За съжаление, макар да се стараел с
всички сили да отговори на тези високи очаквания, синът не можел да се сравнява с
големите успехи на баща си. И още по-лошо – бащата често помагал на сина си, като
действал „зад кулисите“.
Затова, когато момчето получавало награди, призове или стипендии, то никога не
било сигурно, че наистина ги е „заслужило“. То се опасявало, че баща му може да е
подредил нещата в негова полза и се чувствало неловко. Посланието, което получавал
от баща си, било съвсем ясно: „Всичко е наред само когато печелиш.“ Но тъй като
момчето не било сигурно дали то е спечелило тези награди, за него „да спечелиш“ не
означавало нищо. И за да станат нещата още по-лоши, дори когато наистина
побеждавал, той не получавал похвали, точки и признание от баща си. Ужасявал се да
не „разочарова хората“ и се огорчавал, когато печелел, но трябвало да печели, за да
бъде „добър“. Тази колекция от мисли се събирала и накрая образувала цял облак от
негативни емоции, двойни послания и ограничаващи убеждения.
Въпреки че на пръв поглед мислите му се отнасяха до различни събития в
различни възрасти, всички те бяха свързани помежду си и се проявяваха при всеки
пристъп на паника. Всяка мисъл го е тласкала в различни посоки и го е карала да
подскача напред-назад, като топчето в машина за пинбол. Натискът за постигане на
победа го е карал да продължава да опитва, за да отговори на невъзможни очаквания.
Но успехът не му е носел удоволствие, а само депресия. Опитвайки всичко възможно
да избегне провала и да докаже, че е достоен, той загубил от поглед истинската си
самоличност, както и всяко истинско чувство за удовлетворение. Така той не е могъл да
се освободи дори за кратко от вътрешното напрежение.
С течение на времето неговото поведение, ниската самооценка и съответните
негативни емоции са запълвали пространствата между първоначалните противоречиви
мисли. Какво произведение на изкуството! Стратегията ремонт на покриви на мислене на неговия облак е
работила перфектно всеки път и винаги се е получавал един и същ резултат – паника.
Процесът би могъл да се задейства от различни пускови механизми. Разбира се, страхът
и саморазрушителните мисли винаги са действали изключително добре, за да го
хвърлят в паника. Но любопитното е, че постиженията ремонт на покриви и успехите са имали същото
въздействие. Стремежът за постижения и успехи винаги е била неговата компенсация
за убеждението, че „не е достатъчно добър“. Успехът му е служел като сложно ремонт на покриви
изградено прикритие, докато старите убеждения продължаваха да работят под
повърхността като пускови механизми. Може би част от него все още не вярваше, че
заслужава да получи успех или да го поддържа ремонт на покриви.
57
Подложен на яростната атака на мисловния си облак по време на паническите
пристъпи, той не бил в състояние да прекъсне процеса. Тъй като ремонт на покриви облакът е засенчвал
нормалното му мислене, той не знаел как да спре всичко това. Сега, след като се обърна
назад и разгледа безумната структура на цялата картина, той видя нещата от нова ремонт на покриви
перспектива. Вместо да се почувства безсилен, той започна да разбира как съчетанието
от всички тези елементи го кара да се изгуби в тази вътрешна мъгла. Освен това разбра,
че този мъглив облак от мисли не отразява нещо реално или вярно. Той започна да ремонт на покриви
поставя под въпрос истинността на тези безполезни идеи и убеждения. Наред с това го
обзе любопитство да открие скритите положителни елементи ремонт на покриви.

При ремонт на покриви важно е да се…

При ремонт на покриви важно е да се…

… доверите на професионална бригада за ремонт на покриви.

  • висококачествен ремонт на покриви
  • хидроизолация на покриви
  • играждане на нови покриви

Живял съм на ръба на лудостта, искайки да разбера смисъла. Чукам на вратата. Тя се
отваря. Чукал съм отвътре!
Руми
Въпреки объркването и стреса, предизвикани от такъв ремонт на покриви облак, произходът на всяка
отделна мисъл идва от невинни грешки на мотивите и възприятието. Всяка мисъл
първоначално започва от положителни намерения и ценности. Например мисълта
„Чувствам се глупав“ не би се превърнала в проблем, ако не съществуваше подълбоката ценност „Аз съм умен“, затова не се тревожете и смущавайте от негативно
звучащи идеи. Създавайки своя облак, вие ще намалите тяхната власт и ще ги
разобличите като погрешни. След това ще съсредоточите вниманието си върху
работата с дадена конкретна мисъл – една по една. Така ремонт на покриви ще ви бъде по-лесно да
проследите произхода им, да оправите грешките и да промените енергията. Може да се
наложи да повторите процеса с няколко конкретни мисли, образуващи облака, преди да
настъпи истинската промяна.
УПРАЖНЕНИЕ
Създайте своя мисловен облак ремонт на покриви
Най-добре е да напишете всяка отделна мисъл на отделно самозалепващо се
листче. Спокойно размишлявайте върху някой конкретен проблем. Постарайте се да не
започвате с най-сериозния. Започнете с нещо по-маловажно, за да се упражнявате.
Съберете различни фрази, убеждения, идеи и т.н., ремонт на покриви като просто записвате мислите, които
се появяват в ума ви, или напишете цялата история и след това подчертайте ключовите
фрази. Най-добре е да направите това упражнение когато се чувствате спокойни,
находчиви, невъзмутими и съсредоточени. Не го опитвайте за пръв път, когато сте
смутени и разтревожени. Ако не сте натрупали известен опит и докато ремонт на покриви не разберете как
да пренастройвате мислите си, съсредоточаването върху негативните аспекти може
временно да ви накара да се почувствате още по-зле. Затова би било много полезно, ако
помолите някого, който би погледнал обективно на нещата, да изслуша историята ви и
да ви помогне да откриете фразите.
Съберете ключовите изречения и силните емоции, с които сте описали събитията ремонт на покриви,
както и обичайните фрази, изказаните факти, оценки и убеждения. Обърнете особено
внимание на негативните самооценки и обвинения. Ако сте записали всяка мисъл на
отделно листче ще можете да ги размествате. Може също така да използвате снимки и
символи за изобразяване на по-сложните идеи. Интуитивно подредете всички бележки ремонт на покриви
върху лист хартия. Забележете как една мисъл води до друга и започнете да ги
свързвате, за да видите посоката на мисловния процес. Как една мисъл се свързва с
други сродни мисли? Включете толкова, колкото е необходимо, докато облакът започне
да се оформя. Не се старайте да ги подредите перфектно. Най-важното е да съберете ремонт на покриви
колкото може повече в облака, за да можете да ги видите от разстояние. Винаги ще
можете по-късно да добавите и още нещо.
Обърнете особено внимание на онези области, които се въртят около
двойствените послания. Какво означава двойствено послание? Добър пример за това е ремонт на покриви
един от любимите ми комикси на Гари Ларсън: мъж стои в ада пред две еднакви врати.
Отзад дяволът го мушка с вила. Над едната врата пише: „Прокълнат ще си, ако го ремонт на покриви
58
направиш“, а над другата: „Прокълнат ще си, ако не го направиш.“ Дяволът казва:
„Хайде, хайде де, решавай – или едното, или другото.“ Един прост пример за
двойствено послание е сблъсък или борба между равни и противоположни идеи,
желания или намерения. Обикновено хората го възприемат като избор между две
еднакво нежелани алтернативи. В допълнение към трудния избор и натиска да се
действа може да има и непреодолими пречки, които създават усещане за пълна ремонт на покриви
безизходица. Усложненията са безкрайни, както и зациклянето на мислите. Когато едно
двойствено послание се свърже с друго в резултат се получава невъзможна плетеница
от натрапчиви мисли.
Мислите, кръжащи около вашия мисловен облак, на пръв поглед може да ремонт на покриви
изглеждат неуловими. Щом уловите няколко от тях, вслушайте се внимателно за
свързани с тях идеи, модели на поведение и езикови шаблони, в които се крие
осъждане. Слушайте за фрази, които съдържат „бива“, „не бива“, „трябва“, „не трябва“ ремонт на покриви,
„не може“ и всичко, което звучи като наказание или унижение. Обърнете особено
внимание на всички фрази, които се повтарят като „семейни правила“ или се
подчертават като „истини“. Продължавайте да добавяте нови мисли към облака, докато ремонт на покриви
вашето произведение на изкуството стане възможно най-пълно и цялостно.
Основни въпроси, свързани с мисловния облак:
• Какви емоции са свързани с тази мисъл ремонт на покриви?
• Откога съществува тази мисъл – от каква възраст?
•Кога е започнала; каква е била нейната история в онзи момент?
• Какво е било необходимо да се защити или брани?
•Как се е отразило на самочувствието и самоуважението ремонт на покриви?
• Какво смятате, че ще се случи в бъдеще?
Отбелязването на всичките ви ограничаващи убеждения може да ви подейства
неприятно, докато осъзнавате много от своите негативни мисли наведнъж ремонт на покриви. Не
забравяйте, че те пребивават в ума ви, независимо дали знаете за тях, или не. Със
сигурност е по-добре да сте наясно какво ви причинява стрес, за да имате възможност
за промяна. Не можете да промените нещо, което не знаете. Когато осветите мисловния
си облак, ще можете да определите какво точно трябва да се промени и къде да мислите ремонт на покриви
по-позитивно.
Изобразяването на облака изважда мислите от главата ви. Щом ги запишете на
хартия и ги подредите на масата, можете да се отдръпнете и да огледате целия модел от
разстояние. Това само по себе си добавя разширено чувство за перспектива. Когато ремонт на покриви
видите цялата структура на облака и усетите как работи, той никога вече няма да има
същата сила. Мисловният облак не показва кои сте; това е просто стратегия на мислене,
която ви задържа на едно място.

Живял съм на ръба на лудостта, искайки да разбера смисъла. Чукам на вратата. Тя се ремонт на покриви
отваря. Чукал съм отвътре!
Руми
Въпреки объркването и стреса, предизвикани от такъв облак, произходът на всяка
отделна мисъл идва от невинни грешки на мотивите и възприятието. Всяка мисъл
първоначално започва от положителни намерения и ценности. Например мисълта ремонт на покриви
„Чувствам се глупав“ не би се превърнала в проблем, ако не съществуваше подълбоката ценност „Аз съм умен“, затова не се тревожете и смущавайте от негативно
звучащи идеи. Създавайки своя облак, вие ще намалите тяхната власт и ще ги
разобличите като погрешни. След това ще съсредоточите вниманието си върху ремонт на покриви
работата с дадена конкретна мисъл – една по една. Така ще ви бъде по-лесно да
проследите произхода им, да оправите грешките и да промените енергията. Може да се
наложи да повторите процеса с няколко конкретни мисли, образуващи облака, преди да ремонт на покриви
настъпи истинската промяна.
УПРАЖНЕНИЕ
Създайте своя мисловен облак
Най-добре е да напишете всяка отделна мисъл на отделно самозалепващо се ремонт на покриви
листче. Спокойно размишлявайте върху някой конкретен проблем. Постарайте се да не
започвате с най-сериозния. Започнете с нещо по-маловажно, за да се упражнявате.
Съберете различни фрази, убеждения, идеи и т.н., като просто записвате мислите, които
се появяват в ума ви, или напишете цялата история и след това подчертайте ключовите ремонт на покриви
фрази. Най-добре е да направите това упражнение когато се чувствате спокойни,
находчиви, невъзмутими и съсредоточени. Не го опитвайте за пръв път, когато сте
смутени и разтревожени. Ако не сте натрупали известен опит и докато не разберете как
да пренастройвате мислите си, съсредоточаването върху негативните аспекти може
временно да ви накара да се почувствате още по-зле. Затова би било много полезно, ако ремонт на покриви
помолите някого, който би погледнал обективно на нещата, да изслуша историята ви и
да ви помогне да откриете фразите.
Съберете ключовите изречения и силните емоции, с които сте описали събитията,
както и обичайните фрази, изказаните факти, оценки и убеждения. Обърнете особено
внимание на негативните самооценки и обвинения. Ако сте записали всяка мисъл на ремонт на покриви
отделно листче ще можете да ги размествате. Може също така да използвате снимки и
символи за изобразяване на по-сложните идеи. Интуитивно подредете всички бележки
върху лист хартия. Забележете как една мисъл води до друга и започнете да ги
свързвате, за да видите посоката на мисловния процес. Как една мисъл се свързва с ремонт на покриви
други сродни мисли? Включете толкова, колкото е необходимо, докато облакът започне
да се оформя. Не се старайте да ги подредите перфектно. Най-важното е да съберете
колкото може повече в облака, за да можете да ги видите от разстояние. Винаги ще ремонт на покриви
можете по-късно да добавите и още нещо.
Обърнете особено внимание на онези области, които се въртят около
двойствените послания. Какво означава двойствено послание? Добър пример за това е
един от любимите ми комикси на Гари Ларсън: мъж стои в ада пред две еднакви врати ремонт на покриви.
Отзад дяволът го мушка с вила. Над едната врата пише: „Прокълнат ще си, ако го
58
направиш“, а над другата: „Прокълнат ще си, ако не го направиш.“ Дяволът казва:
„Хайде, хайде де, решавай – или едното, или другото.“ Един прост пример за
двойствено послание е сблъсък или борба между равни и противоположни идеи ремонт на покриви,
желания или намерения. Обикновено хората го възприемат като избор между две
еднакво нежелани алтернативи. В допълнение към трудния избор и натиска да се
действа може да има и непреодолими пречки, които създават усещане за пълна
безизходица. Усложненията са безкрайни, както и зациклянето на мислите. Когато едно ремонт на покриви
двойствено послание се свърже с друго в резултат се получава невъзможна плетеница
от натрапчиви мисли.
Мислите, кръжащи около вашия мисловен облак, на пръв поглед може да
изглеждат неуловими. Щом уловите няколко от тях, вслушайте се внимателно за ремонт на покриви
свързани с тях идеи, модели на поведение и езикови шаблони, в които се крие
осъждане. Слушайте за фрази, които съдържат „бива“, „не бива“, „трябва“, „не трябва“,
„не може“ и всичко, което звучи като наказание или унижение. Обърнете особено
внимание на всички фрази, които се повтарят като „семейни правила“ или се
подчертават като „истини“. Продължавайте да добавяте нови мисли към облака, докато
вашето произведение на изкуството стане възможно най-пълно и цялостно.
Основни въпроси, свързани с мисловния облак:
• Какви емоции са свързани с тази мисъл?
• Откога съществува тази мисъл – от каква възраст?
•Кога е започнала; каква е била нейната история в онзи момен ремонт на покривит?
• Какво е било необходимо да се защити или брани?
•Как се е отразило на самочувствието и самоуважението?
• Какво смятате, че ще се случи в бъдеще?
Отбелязването на всичките ви ограничаващи убеждения може да ви подейства
неприятно, докато осъзнавате много от своите негативни мисли наведнъж. Не
забравяйте, че те пребивават в ума ви, независимо дали знаете за тях, или не. Със
сигурност е по-добре да сте наясно какво ви причинява стрес, за да имате възможност
за промяна. Не можете да промените нещо, което не знаете. Когато осветите мисловния
си облак, ще можете да определите какво точно трябва да се промени и къде да мислите
по-позитивно.
Изобразяването на облака изважда мислите от главата ви. Щом ги запишете на ремонт на покриви
хартия и ги подредите на масата, можете да се отдръпнете и да огледате целия модел от
разстояние. Това само по себе си добавя разширено чувство за перспектива. Когато
видите цялата структура на облака и усетите как работи, той никога вече няма да има
същата сила. Мисловният облак не показва кои сте; това е просто стратегия на мислене,
която ви задържа на едно място ремонт на покриви.

Може да ти се струва

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

 

Може да ти се струва, че носиш отговорност за онова, което вършиш, но не и за
онова, което мислиш. Истината е, че си отговорен за онова, което мислиш, защото
само на това ниво можеш да осъществиш избор ремонт на покриви. Онова, което правиш, произтича от
начина, по който мислиш.
„Курс по чудеса“
Един мисловен облак рядко изглежда логичен ремонт на покриви или рационален. Не губете време да
търсите смисъл в него, да го организирате, да го променяте или да го оправдавате –
засега. Просто приемете това щураво произведение на изкуството такова, каквото е, и
вижте колко предсказуемо действа. Забележете, че когато мисловният облак се
задейства, крайният резултат е почти винаги гарантиран. Колко ремонт на покриви ефикасно! Помислете
си – щом негативният облак води до такъв надежден резултат, същото трябва да важи и
за положителния.
Всякакви проблеми могат да се породят от сложните мисловни облаци. Често ремонт на покриви
срещана грешка при нагласата „дай ми вълшебното хапче“ е, че ако направите няколко
малки промени, това ще бъде достатъчно, за да се излекува някакъв труден проблем ремонт на покриви.
59
След като видите колко е сложен целият облак, става ясно защо лесните пътища не
винаги действат. Ако се разглежда само един аспект, това може да има твърде малко ремонт на покриви
влияние върху целия облак. Облакът може просто да се възобновява, особено когато
обкръжаващата обстановка е наситена с всички първоначални пускови механизми и
негативни енергии. Стените около мислите могат да бъдат толкова здрави и стабилно
изградени, че да се противопоставят на всяка промяна, докато не намерите крайъгълния
камък, който ги крепи една друга. Това би могло да обясни защо хората казват, че ремонт на покриви
първоначално се чувстват добре след един сеанс, но положителната промяна не
продължава дълго. Вместо да се направи заключението, че терапията е била
неефективна, помислете колко е сложен облакът.
Следващото нещо, което трябва да направите, е да определите пусковите ремонт на покриви
механизми, които включват мисловния облак. Ако те могат да бъдат избегнати,
променени или изключени, тогава облакът няма да се задейства. Това веднага ще
намали стреса. Пусковите механизми са само привични реакции. За да ги промените
обаче се иска много желание и малко практика. След като определите бутона, който ремонт на покриви
включва определен мисловен облак, ще ви бъде лесно да го разпознаете следващия път,
когато се опита да влезе в действие. Вместо да затънете в хаоса, просто отбележете: „Я
виж, аз май отново включвам онзи мисловен облак.“ След това можете да се ремонт на покриви
съсредоточите върху по-добрите избори и да излекувате проблемите в облака, но сега
просто открийте какво го привежда в действие ремонт на покриви.
УПРАЖНЕНИЕ
Открийте пусковите механизми
По отношение на мисловния облак помислете за стресови ситуации ремонт на покриви, които ви
карат да чувствате нещо друго, освен комфорт, щастие и покой. Ето някои класически
пускови механизми: засядане в задръстване, справяне с тълпите в пиковия час,
закъснение, изражението на нечие лице, тонът на нечий глас, конкретно физическо
усещане в тялото, ограничаващи убеждения и т.н. Ако това ще ви помогне, припомнете ремонт на покриви
си някое скорошно стресиращо събитие и вижте дали можете да отговорите на
следните въпроси.
• Определете пусковия механизъм: Какво е първото нещо, което мислите, че ремонт на покриви
задейства стреса?
•Поведение: Какво мислите? Какво казвате? Как се държите? Какво правите ремонт на покриви?
(например: викате, проклинате, съпротивлявате се, отстъпвате и т.н.)
• Физически симптоми: Какво се случва в тялото ви? (например: напрежение,
зачервяване на лицето, ускоряване на пулса, обриви, болка, други симптоми и ремонт на покриви
т.н.)
•Емоции: Какви емоции придружават мислите и убежденията? (например: гняв,
страх, тъга, вина и т.н.)
•Мисли: Каква верига от мисли следва? Можете ли да си припомните ремонт на покриви
последователността на мислите? Какви филми, от миналото или бъдещето,
превъртате в ума си?
•Значения: Какво означава всичко това или какво очаквате да се случи в ремонт на покриви
резултат? Какво предсказвате, че ще се случи?
След като сте определили някои от основните пускови механизми, които
задействат вашия облак, можете да помислите за възможните начини да ги избегнете ремонт на покриви.
Ако можете да ги премахнете от вашата среда или вие да се махнете от тях, това
очевидно ще намали на броя на облаците. Въпреки че това няма да излекува
проблемите, поне ще си отдъхнете. Ето някои неща, които сигурно можете да ремонт на покриви
направите във връзка с посочените по-горе примери: пътувайте за работа по друго ремонт на покриви
време, преминете на гъвкаво работно време, тръгвайте си по-рано, срещайте се порядко с неприятни хора, слагайте си тапи за уши, направете всичко възможно, за да ремонт на покриви
60
помогнете на тялото си да се чувства по-добре (подходяща диета, повече почивка,
повече упражнения, специфични процедури и други) ремонт на покриви.
Ние сме това, което правим постоянно. Затова съвършенството не е ремонт на покриви действие, а
навик.
Аристотел
Липса на самочувствие
В този пример историята започва с проблеми, свързани с храната, но завършва със ремонт на покриви
самооценката. Обърнете внимание на трите основни пускови механизма (проследете
стрелките на схемата): липса на доверие, самота и недостиг на време. Всички ремонт на покриви
убеждения, решения и негативни чувства продължават да движат облака, а енергийните
примки обикалят около него и го задържат на едно място. Начинът, по който една ремонт на покриви
мисъл се свързва с друга е логичен в общи линии, но като цяло облакът изглежда доста
нелогичен. Въпреки всички показатели за успех тази жена сама се обрича на пълен ремонт на покриви
провал, защото е убедена, че не е достатъчно добра. След като преживява много ремонт на покриви
разочарования в личните си взаимоотношения, нейните надежди са напълно разбити ремонт на покриви.
Нейните мечти, фантазии и очаквания за щастие изглеждат недостижими. Въпреки че е
работила много върху своето самоусъвършенстване, самочувствието ѝ остава ниско.
Всъщност постоянните ѝ усилия да отслабне, да бъде по-привлекателна и да се развива ремонт на покриви
подсилват негативната ѝ самооценка и задържат динамиката на облака на място ремонт на покриви.
Почти всяка от негативните мисли в този облак може да задейства безкрайни
примки, да понижи енергията, да доведе до депресия и да я обърка достатъчно, за да ремонт на покриви
поддържа нейната стратегия на потъпкване. Стресът ѝ намира отдушник в
поведенчески модели, свързани с храната. За съжаление преяждането носи само ремонт на покриви
временно облекчение. Въпреки самонаказването с глад, йо-йо ефектът води до още поголямо напълняване, което предизвиква още по-голяма омраза към себе си. По някакъв ремонт на покриви
начин тя трябва да отклони вниманието си от храната, диетите, упражненията и всички
опити да изглежда приятно и приемливо. Енергията ѝ трябва да се насочи към поздравословно възприемане на себе си: с нея всичко е наред, тя е приятна, достойна за ремонт на покриви
обич и знае истинската си стойност. Едва тогава може да започне да подобрява начина
си на хранене и да спортува без чувството за самонаказание. Истинското самоуважение
трябва да включва грижи за тялото от любов, а не от омраза към себе си.
Мисловен облак на булимия
61
Независимо дали искате да се излекувате от конкретно заболяване, да направите ремонт на покриви
доходна кариера, или да намерите идеалния партньор, би било добре да разберете
напълно скритата динамика на вашия мисловен облак. Това също така ще ви помогне
да си обясните какво ви дърпа назад и откъде произхождат тези вредни мисли. Вместо
да се чувствате безпомощни и извън контрол, можете да започнете да разбирате какво
да направите. Повечето хора откриват положителни намерения в историите, създали ремонт на покриви
техните облаци. По някакъв начин първоначалните решения и убеждения са били опит
да защитите, да оцените или да отстоявате нещо важно. Тези първоначални решения
обаче вероятно отдавна са остарели и вече не са ви полезни.
Животът има светла и тъмна страна, тъй като светът на относителността е ремонт на покриви
съставен от светлина и сенки. Ако позволите на вашите мисли да се концентрират
върху злото, самите вие ще станете грозни. Търсете доброто във всичко, за да
поемате в себе си само хубавото!
Парамаханса Йогананда ремонт на покриви
Независимо пред каква криза сте изправени можете да научите много, ако
разберете дълбоката динамика. Ще ви бъде от полза ако придадете нов смисъл на целия
облак и му позволите да се превърне в част ремонт на покриви от вашата еволюция. Подробностите и
оценката на събитията ще ви помогнат да откриете кои скрити идеи и убеждения биха
могли да бъдат неговите източници. Може би ще трябва преразгледате някои от старите
си ценности. Ако превърнете всичко това във възможност за ремонт на покриви растеж и промяна и
приемете по-пълно своята сила, кое е най-лошото, което може да се случи?
Потиснати убеждения
Дамата в тази история показваше общата тенденция на хора, които развиват рак:
поддържаше високи нива на тревожност, същевременно потискаше всичките си
притеснения и се преструваше, че всичко е наред. Впрочем много изследвания ремонт на покриви
показват, че при пациенти с ракови заболявания могат да бъдат постигнати
положителни подобрения само чрез справяне със скрития стрес, затова готовността ѝ
да се справи със своя облак беше голяма крачка напред. За съжаление нейният приятен,
мил и нежен характер ѝ пречеше. Симптомите на рак на гърдата и гръбначния стълб
сочеха към проблеми, свързани с грижа за себе си, подкрепа и наследственост ремонт на покриви.
Ракът на гърдата беше засегнал най-малко три поколения в семейството ѝ. И така,
на пръв поглед изглеждаше, че тук става въпрос за наследствена обремененост. Обаче
остарелите идеи за гените, причиняващи рак, изобщо не вземат под внимание
съответните убеждения, ценности и поведение на тези семейства. В описвания случай
убежденията и ценностите на тази дълга фамилна линия от много силни жени не могат ремонт на покриви
да бъдат пренебрегнати. Жените държали цялата власт и контролирали всяко решение
Мисловен облак на рака
62
за семейния живот и финансите. Тези жени са били толкова силни, че в резултат ремонт на покриви
техните „половинки“ загубили своята мъжественост и не им давали особена подкрепа.
Тези силни жени създали правила за лоялност и смятали, че жените трябва „да поставят
другите на първо място“. Следователно, поставяйки другите на първо място, те никога
нямали време да се погрижат за себе си. И тъй като не обръщали достатъчно внимание ремонт на покриви
на своите потребности, тяхната самооценка намалявала. Всъщност, според правилата в
това семейство, грижата за другия винаги се поставяла на първо място. Този алтруизъм
вероятно е довел до известно объркване във връзка с идентичността и самоуважението.
Ракът често се появява след силен шок, например загуба или смърт на близък. След ремонт на покриви
като преживява шок от загубата на леля си и майка си, жената преминава през
значително духовно обезверяване. Тя копнее да бъде като майка си, но загубата на този
желан модел на поведение намалява усещането ѝ за себе си. Спомнете си, че имунната
система зависи от способността ви да определите какво ви принадлежи и какво не ремонт на покриви.
Белите кръвни клетки трябва да диференцират клетките, които съответстват на нашата
идентичност, и да различат нетипичните ракови клетки, които не съвпадат с останалите
и трябва да бъдат премахнати. Може би нейните бели кръвни клетки са били объркани ремонт на покриви
за нейната идентичност? Нейният мисловен облак показа, че преразглеждането на
чувството ѝ за собствена идентичност, най-вече като жена, може да стане ключов
момент за нейното изцеление ремонт на покриви.
Горещите точки във вашия облак
Вместо да се заглеждате твърде дълго в един мисловен облак, по-добре е да го
погледнете отдалеч и след това да го оставите настрани. Ако го видите от разстояние,
ще можете да отделите себе си от погрешните ремонт на покриви идеи и убеждения, които не изразяват
истинската ви идентичност. Избягвайте да го съдите сурово. Дайте си сметка, че всяка
ваша идея някога е била най-доброто, което е можело да ви хрумне, с най-добрите
намерения, които по онова време сте могли да имате. Запитайте ремонт на покриви се как целият облак
може да ви даде важна мотивация за учене, разбиране и развитие.
Следващата стъпка е да определите ключовите фактори – „горещите точки“.
Потърсете негативните убеждения, които се открояват, основните проблеми,
вътрешните конфликти, както и двойствените послания. Къде има най-много заседнала ремонт на покриви
енергия? Коя фраза изразява най-важната ценност? Кои негативни емоции продължават
да излизат на повърхността? Може да се окаже излишно да разглеждате всеки един
аспект. Интуитивно оценете облака, за да разберете откъде да започнете лечението.
Всяка промяна в мисленето ще ви бъде от полза, така че усилията ви няма да бъдат
напразни. Ето някои въпроси, които ще ви помогнат да определите горещите точки ремонт на покриви,
които се нуждаят най-много внимание.
УПРАЖНЕНИЕ
Тези въпроси ще ви помогнат да определите ключовите елементи
• Къде е ударението, най-горещата енергийна примка?
• Кои повтарящи се емоции съпътстват всяко твърдение?
• Какви решения сте взели и на каква възраст?
• Какви други решения или избори сте направили ремонт на покриви?
• Какво сте смятали и приемали за истина?
• Какви самообвинения си отправяте във вътрешния диалог?
• Кои са очевидните вътрешни конфликти?
• Кои са двойствените послания – ситуация, в която всички губят?
• Какво мислите за вашите възможности и способности?
•Какво е вашето дълбоко желание, което вероятно е блокирано ремонт на покриви?
•Какво смятате, че сте изоставили?
•Каква важна роля играе времето във всичко това?
63
ТЕСТ ПРОБЕН КАМЪК
Как да разберете, че сте събрали всички важни елементи на облака
Макар да не се чувствате много приятно, по някакъв начин ви изглежда, че всичко ремонт на покриви
това има смисъл. Трябва да ви се струва познато. Ще започнете да свързвате нещата по
нов начин и вероятно ще изплуват някои стари спомени. Може би ще почувствате
облекчение след като разберете причините и динамиката зад даден проблем. Като ремонт на покриви
започнете да променяте мисленето си вероятно ще се почувствате по-спокойни и ще си
върнете контрола. Моля ви, не забравяйте да проявявате изключително състрадание
към всичко, което откривате в облака. Всяко убеждение и мисъл са започнали с ремонт на покриви
положителни намерения и вероятно са ви служили много добре. Може би по онова
време някои от тези остарели стратегии са ви спасили живота. Но сега вече можете да
изберете да мислите по различен начин.
Събирането на един мисловен облак не отнема много време. Въздействието и ремонт на покриви
влиянието на старите модели на мислене е много изкушаващо. Забележете, че вече не
можете да отричате силата на тези мисли от миналото.
Обърнете внимание как те се свързват пряко с чувствата и водят до съответното ремонт на покриви
поведение. Забележете колко често тези мисловни облаци са създавали привични
реакции. Те ще продължат да изпълняват остарели програми, докато не обновите ремонт на покриви
системата.
Целият модел на облака е истинско произведение на изкуството. Това е шедьовър ремонт на покриви,
който трябва да се разглежда с голямо любопитство, състрадание и разбиране.
Динамиката му може да ви служи добре или да ви дърпа назад. Сега трябва да вземете
решение да насочвате мислите си с по-голяма сила или те ще продължат да ви насочват ремонт на покриви
със своята сила. Изборът е ваш. Всяко чудотворно изцеление започва с промяна в
мисленето. То изисква връщане към вашата цялост: да си спомните истинската си ремонт на покриви
същност.
Основни моменти
• Натрупването на негативни мисли в несъзнателния ум прилича на виртуална
буря.
• Проблемите се появяват, когато мислите, появили се преди много време, все още ремонт на покриви
управляват това, което ви се струва реално днес.
• Когато спиралите на стреса се обединяват и изграждат „мисловните облаци“,
общото им въздействие е огромно.
• Двойственото послание е конфликт при избора между еднакво нежелани и ремонт на покриви
противоположни алтернативи.
• Прегледайте целия облак от по-висока гледна точка и той никога вече няма да ремонт на покриви
има същата сила.
• След като облакът се задейства, крайният резултат е почти винаги гарантиран.
• Мислите ще продължат да изпълняват остарели програми, докато не обновите
системата.
• Научете се да насочвате мислите си с по-голяма сила, или те ще продължат да ви ремонт на покриви
насочват със своята сила.
Избор на мисли
Моите мисли са огледален образ на моите вътрешни убеждения ремонт на покриви.
Не мога да променя това, което не знам.
Мога да намеря отговорите вътре в себе си.
Аз разбирам и тълкувам сигналите на тялото си.
Аз приветствам своята уникалност и великолепие.
Мислите, които имам в този момент, могат да излекуват бъдещето ремонт на покриви.
Връщам се към своята цялост, спомняйки си кой съм.
Глава 7
64
С ГЛАВА В ОБЛАЦИТЕ
Всичко произлиза от мисълта. Всяко творение, всяко изобретение, всяко
произведение на изкуството, всяко добро или лошо нещо, което се случва, всяко ремонт на покриви
решение е предшествано от мисъл, породена в миналото. Преди много време тези
мисли са се сгъстили в сложни мисловни облаци; там те си седят тихо и невинно,
докато някой пусков механизъм не ги включи.
Енергията на емоциите, породени от мислите, поддържа облака в работен режим ремонт на покриви.
Колкото по-интензивни са емоциите, толкова по-мощни са енергията и активността,
задвижвани от облака. На пръв поглед много мисли изглеждат съвсем неутрални,
обективни, неоспорими или аналитични. И все пак, при по-нататъшно проучване ще
откриете, че всяка от тях се движи в една от двете посоки. Представете си, че всеки ден
в ума ви се появяват 60 000 мисли и всички те текат като поток от данни. Той се движи ремонт на покриви
към определена съдба според посоката, избрана от характера на мисълта.
Всяка мисъл представлява частица от непрекъснатия поток от данни. Емоцията им
дава сила да текат в определена посока. Когато мислите положително и с любов ремонт на покриви,
данните се устремяват в потока на добрата съдба. Всичко ви се получава без усилие;
всеки ход е приятен, хармонично свързан и в синхрон с Вселената. Вие получавате
усещане за вътрешно познание. Радвате се на късмет и ви се случват чудеса. Можете ремонт на покриви
лесно да заобикаляте всякакви препятствия. Вселената сякаш подкрепя всяко ваше
решение и се къпете в изобилие.
Обратното се случва винаги, когато мислите негативно: сравнявате, критикувате ремонт на покриви,
оплаквате се или се съсредоточавате върху недостига. Тогава потокът от данни се
обръща в обратна посока, срещу естественото течение. Прехвърчат искри! Негативните
мисли причиняват силни емоции, основани върху страха, които водят до претоварване ремонт на покриви
на системата. Вие не стигате доникъде и това бързо води до чувство за
неудовлетвореност, тревожност и още повече стрес. Изпълнени с решителност, вие ремонт на покриви
трябва да работите двойно по-усилено, просто за да се задържите на място. Ситуацията
става критична, защото губите контрол, излизате от строя от изтощение и цялата
система се срива.
Внимание: процесът може да бъде обърнат. Вие можете да обърнете посоката по ремонт на покриви
всяко време. Когато ви се случват „лоши“ неща това просто означава, че вашите мисли
са били програмирани да ви насочат в грешна посока. Приемете това като обратна
връзка, вместо да се чувствате наказани. Може временно да сте изгубили пътя, заедно ремонт на покриви
със защитата, която имате, когато сте в потока. Просто се завъртете обратно. Всеки
момент ви предлага нова възможност да избирате различни мисли.
В метафизичната книга „Курс по чудеса“ се казва, че всички мисли избират една ремонт на покриви
от две възможности: любов или страх. Няма средно положение, няма неутрален избор,
нито има някаква наистина обективна гледна точка. Тъй като нашето възприятие се
влияе от мисловните облаци то реалността, която виждаме, също отразява тази ремонт на покриви
полярност. За да проверите тази идея, вземете лист хартия и начертайте вертикална
линия през средата. Отгоре на едната колона напишете „Любов“, а на другата „Страх“.
След това огледайте всяка мисъл. Внимателно преценете дали в основата си тя ремонт на покриви
произтича от любов или от страх, или наблюдавайте посоката, в която тече. Запишете
всяка мисъл в съответната колона. Ако не ви е ясно в коя колона да поставите някоя
мисъл, помислете за всички други идеи, свързани с нея, на каква цел служи и по каква ремонт на покриви
причина е важна. Най-полезно би било да помолите група хора да играят тази игра и да
обсъждат всяка мисъл. Например мисълта: „Искам да излекувам това“ звучи много
положително и може да се постави в колоната „Любов“, ако изцелението се възприема ремонт на покриви
като естествено връщане към състоянието на цялост и приемане. Но ще попадне в
колоната „Страх“, ако изцелението се възприема като бягство от някаква нежелана и
опасна болест. Посоката на мисълта зависи не само от думите, с които се изказва, но и
от техния смисъл. Имат значение не самите думи, а какво стои зад мисълта.
След като определите как различните мисли се свързват във вашия облак ще ви
бъде лесно да се откриете как, кога и къде нещата са тръгнали в грешна посока.
65
Оставете се да ви водят вашите чувства, свързани с всяка идея. Негативните чувства ремонт на покриви
означават, че не сте избрали любовта. Е, как могат тези мисли да бъдат обърнати? Как
да изберете да мислите с повече любов? Някои хора позволяват да ги мотивират
негативни чувства, като гняв, неудовлетвореност или страх, но страничният продукт на
стреса не е продуктивен. Например за ремонт на покриви кратък период можете да използвате гнева да ви
тласне да работите по-здраво, да бъдете по-конкурентни, да докажете тезата си в спора
или да си отмъстите, но в дългосрочен план цената ще бъде силно вътрешно
напрежение. Използването на гнева по този начин може ремонт на покриви да се превърне в навик, който
ще увеличи стреса в тялото ви и освен това ще ремонт на покриви повиши нивата на стрес на хората около
вас.
Обърнете внимание на вашите мисли, определете чувствата, ремонт на покриви разпознайте
решенията и открийте произхода им. Бъдете отворени и готови да направите ремонт на покриви избора да
се върнете към любовта. Промяната отнема точно толкова време, колкото е необходимо
да се преодолее всякаква вътрешна съпротива. Единствено вашите мисли ви дърпат
назад. Въпреки ремонт на покриви това понякога инфраструктурата на мислите изисква да се направят
няколко поправки и обновления, преди да се вземе по-доброто решение.
Ти желаеш щастие. Желаеш мир. В момента си лишен от тях, защото съзнанието ти
е недисциплинирано ремонт на покриви.
„Курс по чудеса“
Сменете канала
Изборът да мислите по различен начин изисква да използвате по различен начин
мозъка си. Ако смените канала в мозъка ремонт на покриви си, ще ви бъде по-лесно да направите избор,
който лекува. Знаете ли, че начинът, по който виждате, действа като електрически
ключ? Ние виждаме с очите си по два начина: чрез централното и чрез периферното
зрение. Нормалното централно зрение означава, че насочваме погледа си директно към
всеки обект един по един, докато оглеждаме обстановката. Това, което става извън
избрания фокус на внимание, се пренебрегва. Мозъкът събира ремонт на покриви тези „моментални
снимки“ и след това изгражда своя собствена виртуална реалност за околната среда. За
съжаление, тъй като повече от два милиона бита информация бомбардират сетивата
всяка секунда, мозъкът трябва да изтрие голяма част от постъпващите данни, за да не се
претовари. Съзнателният ум не може да възприеме повече от 10 бита в секунда. Това
означава, че точно в този момент се изтрива огромно количество информация! За ремонт на покриви да
обработи непълните данни, мозъкът сравнява битовете, които виждате в момента, с
предишния си опит. След това всички липсващи части се допълват от запазените
спомени, които съответстват на възприетите от вас убеждения. Следователно мозъкът
възстановява образи, вместо да оценява новата информация. Просто се огледайте из ремонт на покриви
стаята. Няма да видите никакви липсващи битове информация. Но всяко око има сляпо
петно в началото на зрителния нерв, така че всъщност в една част от ретината няма
пръчици и конуси. Във всяко око има една област, която изобщо не може да вижда.
Въпреки това мозъкът се изхитрява да я запълни всеки път, когато гледате с очите си ремонт на покриви.
Това означава две неща: никой не вижда цялата реалност, и ограничената версия на
това, което виждате, се изкривява от вече наличните мисловни облаци.
Ако просто преминете на периферно зрение, ефектът е поразителен. Използването
му означава да обърнете внимание на това, което виждате по границите на зрителното ремонт на покриви
поле, без да отмествате очите си от избрания фокус. Продължавате да виждате право
пред себе си, но забелязвате, че зрителното поле става много по-широко и вие
възприемате повече неща от цялата сцена. Защо това е важно? Въпреки че сетивата все
пак не могат да обработят всичките два милиона бита информация в секунда,
осъзнаването се повишава, очите виждат по-голямата картина и съответно мозъкът ремонт на покриви
прави различни връзки.
66
УПРАЖНЕНИЕ
Различна перспектива с периферното зрение
Опитайте сами: просто изберете някаква точка точно пред вас, съсредоточете
погледа си върху нея и не си движете очите. След това вдигнете ръцете си така, че да ги
виждате, и размърдайте пръстите си. Без да отмествате очите си бавно премествайте ремонт на покриви
ръцете си назад, докато едва виждате движението на пръстите. Забележете какво се
случва. Докато усъвършенствате периферното си зрение забележете дали и другите ви
сетива също се изострят. Виждате ли различни неща в стаята, чувате ли повече звуци?
Упражнявайте периферното си зрение през целия ден, докато се научите с лекота
да превключвате зрението си, без да се налага да мърдате пръстите си. Използването на ремонт на покриви
периферното зрение е оптимално състояние за обучение, тъй като позволява на мозъка
да възприема повече информация. Тъй като фокусирането не е толкова интензивно,
старите мисловни облаци имат по-малка възможност да се задействат. Следователно
периферното зрение ще ви помогне също така да останете спокойни, невъзмутими и ремонт на покриви
съсредоточени; това е оптимално за поддържане на състоянието. Хората, които
практикуват бойни изкуства използват този тип зрение. Когато насочите вниманието си
към справяне с отделните аспекти на своя мисловен облак, използвайте периферното
зрение, за да ви помогне да останете безпристрастни.
Ние сме това, което мислим. Всичко, което сме, произлиза от нашите мисли. С
мислите си ние изграждаме своя свят.
Буда
Мисловни облаци: Виртуална реалност
Мислите във вашия облак представляват виртуалната реалност, създадена от
минали погрешни схващания, недоразумения, заличаване на данни, изкривявания,
обобщения, липсата на информация, както и от невежество. Някои мисли може да ви ремонт на покриви
примамят да повярвате, че са неоспорими факти, неща, които наистина са се случили.
Но откъде можете да знаете кое е истина и кое е илюзия? Как можете да бъдете
сигурни, че вашето възприятие за миналите събития е било реално? Свидетелите,
присъствали на дадено събитие, рядко описват една и съща сцена, нито стигат до едно
мнение за фактите. Просто накарайте всички членове на семейството ви да опишат ремонт на покриви
нещо, което се е случило по време на специално семейно събиране в миналото. Всеки е
забелязал различни неща, рисува друга картина и придава различно значение на
спомените.
Можем ли да узнаем със сигурност събитията от бъдещето? Всеки има своя ремонт на покриви
версия както за миналите, така и за бъдещите събития. Но ние можем да си представим
и да изградим въпросното бъдеще единствено с помощта на спомените за случилото се
в миналото. Информацията в тези спомени понякога може да се окаже по-скоро
фантазия, отколкото реалност. Следователно нито бъдещето, нито миналото могат да се
докажат без никакво съмнение. Винаги има различни гледни точки, тълкувания и ремонт на покриви
възможности. Истината може да съществува само в настоящия момент. Впрочем дори и
тогава тя подлежи на изкривяване. Какво приемате като истина – тук и сега? Какви
критерии подкрепят тази истина? Какво приемате като доказателство? Какви други
истини биха могли да бъдат възможни? Дали всеки ще се съгласи с настоящето?
Забележете, че има възможност да изберете това, което е истина за вас в настоящето ремонт на покриви,
миналото и бъдещето.
УПРАЖНЕНИЕ
Говорете в сегашно време
Опитайте тази малка игра с приятел. Разберете се да говорите само в сегашно
време. Получавате една точка за всяко изречение за настоящето и губите една точка за
всяко изказване, свързано с миналото или бъдещето. Не казвайте абсолютно нищо за ремонт на покриви
миналото и не правете прогнози какво може да се случи в бъдеще. Миналото се
определя като нещо, което се е случило преди част от секундата, а бъдещето е част от
67
секундата след настоящия момент. Например, ако ядете сладолед и кажете „много е
вкусно“, това е твърдение за миналото и губите точка. Времето, необходимо на мозъка
ви да оцени вкуса, го прави твърдение за миналото, особено след като му е трябвало ремонт на покриви
време да прецени дали сладоледът е вкусен, или не. Онова забавяне за части от
секундата, което е нужно на мозъка да прехвърли данните между опита и изказването,
означава, че е почти невъзможно да се говори в настоящето. По същия начин, ако
погледнете през прозореца и кажете „Май ще вали“, вие предсказвате бъдещето, като
правите сравнение с минали спомени.
Един от проблемите при общуването е в това, че то ни кара да говорим за версии
на миналото, които са обект на грешки и неправилно тълкуване. Когато всички са ремонт на покриви
съгласни какво се е случило в миналото, никой не обръща внимание. Но щом някой
оспори тази договорена версия на реалността веднага изникват проблеми.
Преживявали ли сте някога виртуалната реалност в Дисниленд? Макар да знаете,
че тази измислена обстановка е безопасна, не след дълго започвате да се плашите
истински! При компютърните симулации, използвани за тренировка на пилоти и
астронавти, умът и тялото се приспособяват много бързо и реагират на виртуалната
реалност като в реалния живот. Пулсът и кръвното налягане веднага се повишават ремонт на покриви,
когато надбъбречните жлези се включат на стресов режим. Опитвайки се да осмисли
нещата, мозъкът невероятно бързо реагира на постъпващите данни. Той забравя, че си
има работа с фантазии. За кратко време вие ще започнете да се идентифицирате по
различен начин в рамките на тази виртуална реалност. Ще се държите по различен
начин и ще взаимодействате с другите така, като че ли сте героят в този виртуален свят.
По подобен начин, в зависимост от мисловния облак, който се включва или изключва ремонт на покриви,
вие мислите, чувствате и действате различно, сякаш сте приели друга идентичност.
Може би по тази причина хората понякога казват „Аз не бях на себе си, когато казах
това.“ Те са влезли във виртуалния свят на своето минало.

Call Now Button0898345821