Ремонт на покриви Благоевград през 2021 година

През 2021 година ще имаме няколко мащабни обекта в Благоевград. Планувани са изграждане на нов покрив на къщи и хидроизолация на покриви.

В Благоевград ние извършваме ремонт на покриви с особена прецизност, защото имаме роднини там.

В Благоевград ние предлагаме всички услуги, както в цялата страна:

  • отстраняване на теч от покрив на къщи около Благоевград
  • ремонт на покрив с керемиви в Благоевград
  • ремонт на покрив с изграждане на нов покрив с най-добри и съвременни покривни системи в Благоевград

 

 

позвъни 24/7