позвънете ни още сега за ремонт на покриви

Позвънете ни още сега за ремонт на покриви

Защото няма как да сбъркате, ако ни се доверите

ремонт на покриви

Ние сме сериозна бригада за ремонт на покриви, която се стреми да остави доволни своите клиенти, за да бъдем препоръчани

 

 

 

Магията е във вярата в себе си; ако си способен на това, значи можеш да направиш
всичко.
Йохан Волфганг фон Гьоте
Негативните дълбоки убеждения нарушават истинската ви идентичност и чувство
за самоуважение. В тях има толкова много осъждане. Бихте могли да разхлабите
хватката им, като поставите под въпрос, оспорите и преструктурирате мислите, които
ги изграждат. Това със сигурност ще попречи на старата мисловна структура да се
възстанови отново някога. „Преструктуриране“ означава да погледнете нещата от
различни гледни точки, за да им придадете друго значение или да откриете друг
контекст, в който същата тази идея може да бъде полезна. Следните въпроси, взети от
НЛП, имат за цел да оспорят това, което се смята за реално или вярно.
УПРАЖНЕНИЕ
Проверка за реалност
Съсредоточете се само върху едно убеждение, решение или ценност и го
запишете в едно изречение, за да се съсредоточите. Задайте въпросите един след друг и
се постарайте да отговорите на всеки, преди да преминете към следващия. Ако
запишете отговорите, слабостите на отживялата логика ще ви станат по-ясни.
Стратегия за реалност: Какво е вашето доказателство?
• Вярно ли е това? Наистина ли е вярно? Какво го доказва?
• Важи ли за всички? Винаги ли е било вярно?
• Как да разбера, че не е вярно?
Противоположни доводи: Кои са изключенията?
• Имало ли е периоди във времето, когато това не е било валидно?
• Знаете ли за хора, които са го променили?
• Ще бъде ли винаги истина? Завинаги?
Преразгледайте го: Какво означава това за вас?
• Какво друго значение би могло да има?
• Какви ще бъдете без това убеждение?
• Как ще се отнасяте към себе си заради това?
Намерение: Какво е позитивното на намерението?
• Защо мислите, вярвате или говорите по този начин?
• Какво ще спечелите от това? Какво смятате, че се опитвате да получите?
• Какво смятате, че се опитвате да докажете или да избегнете?
Висши ценности и убеждения: Какво е по-важно от това?
• Кое е по-ценно, отколкото да се придържате към това убеждение?
• Какви други убеждения ви позволяват да повярвате в това?
• Дали това убеждение съответства на човека, който искате да бъдете?
Резултат: Какво наистина искате?
• Какъв различен резултат бихте избрали?
• Как ще изглежда вашето състояние без това убеждение?
• Какво по-добро убеждение бихте искали на негово място?
Перспектива: Накъде насочвате вниманието си?
• Коя по-малка съставна част на това убеждение е приемлива?
78
• Коя по-голяма съставна част на това убеждение би могла да ви бъде полезна?
• При какви случаи е възможно това убеждение да се появи и да не е проблем?
Последствия: Какво неизбежно ще се случи, ако не се промените?
• Какво би трябвало да се случи, ако продължавате да мислите по този начин?
• Какво никога няма да се случи, ако продължавате да мислите по този начин?
• Служи ли ви или виждате ли причина да се откажете от това убеждение?
Приемане: Какво сте отворени и готови да приемете?
• Какво можете честно да приемете по този въпрос?
• Как можете да възприемете това като неразделна част от вашия опит?
• Какво ви дава и какво можете да направите с него?
Отказване: От какво сте готови да се освободите?
• Бихте ли желали да приемете това такова, каквото е? Кога?
• Можете ли да се освободите от това и да му позволите да бъде такова, каквото е?
• Очаквате ли следващия път, когато това ще се случи?
За да отговорите както трябва на тези въпроси, ще трябва да получите достъп до
вашия Висш ум за алтернативни гледни точки. Тази дейност дава възможност на
мозъка да образува нови нервни пътища. Колкото повече търсите положителни
отговори и се зареждате с обновени данни, по-добри перспективи, по-интелигентни
аргументи и вечна мъдрост, толкова повече създавате нови и по-добри пътища в мозъка
си, за да ви поведе в положителна посока. Всеки път, когато промените една мисъл,
става едно малко чудо.
Малката капка голям камък пробива.
Руска поговорка
Приемането е ключът. Упражнявайте се да приветствате себе си такива, каквито
сте сега: спрете да се осъждате, обвинявате и съпротивлявате. Вашата вътрешна
стойност трябва да заблести. Забравете начертаните планове, културните очаквания и
сравнителните оценки. Приемете своите недостатъци и грешките, които сигурно сте
направили в миналото. Може би е време да престанете да се опитвате да бъдете
приемливи и нормални. Когато можете да се погледнете в огледалото и да обичате и
приемате себе си точно такива, каквито сте сега, ще имате по-голяма свобода да
изберете нови мисли и поведение, които отговарят на вашите истински ценности.
Истинските ценности показват кое е най-важно за нас. Какво наистина ценим в
живота, в работата, в отношенията, както и по отношение на здравето? Какво
отстояваме? Каква следа искаме да оставим в наследство? Във всяка област ценностите
са различни. Понякога те се сблъскват помежду си и причиняват вътрешни конфликти.
Докато не ги осъзнаем, те ще се крият в несъзнателния ум. Хората са склонни да
приемат ценностите за даденост и да смятат, че другите имат същите ценности. Но това
не е така! Ценностите и потребностите са тясно свързани, но не съвпадат напълно.
Ценностите се отнасят по-скоро към моралните принципи: кое се смята за правилно
или погрешно, добро или лошо, както и това, което е най-важно, полезно, красиво,
желано, здравословно и т.н. Хората защитават своите важни ценности и биха умрели, за
да ги защитят.
Ценностите са причината хората да постъпват по точно определен начин. В
усилията си да разбере какво мотивира престъпниците психологът Клер Грейвс
разработва епистемология на човешкото поведение въз основа на развитието на
човешките потребности. Неговите теории продължават да се смятат за невероятно
проницателни. Докато расте, детето във всеки период задоволява различни
потребности. Начинът, по който едно дете съзрява през различни етапи на развитието
си, отразява съществуването и развитието на културите в човешката история.
Ценностите се определят от нуждите на хората при различни обстоятелства. За бебето е
важно да бъде в безопасност и сигурност, по-голямото дете обича приключенията, а в
79
пубертета ценни своята самостоятелност. Хората изменят на някои ценности, за да
задоволят другите, според това, кое смятат за най-важно. Класически пример е човек,
който се поддава на стремежа да прави огромни печалби (богатството като ценност),
макар и за сметка на други ценности: здраве, личен живот или екосистемата на
планетата.
Това, което наричаме щастие в буквалния смисъл, идва по-скоро от (най-вече
бързото) задоволяване на потребностите, които до голяма степен са били потискани.
Зигмунд Фройд
Докато имате тяло, ще имате и потребности. Човешките същества не могат да
живеят без въздух, вода, храна, топлина, почивка, светлина, движение и нежно
докосване. Вие не можете да съществувате без тези обективни физически потребности.
Същевременно има много други, не толкова съществени потребности, които са посубективни. Някои от тях съвпадат с големите ценности. Например: тъй като „цените“
живота, имате „потребност“ от въздух, вода и храна. Понякога се използва една и съща
дума: вие „цените“ честността като принцип и „имате нужда“ от честни отношения в
ежедневието. Вие „цените“ личната си сигурност, затова ви „трябва“ определено лично
пространство, както и културно приемливи прояви на уважение. Когато се нарушава
някоя ценност или потребност това има огромно въздействие. Тогава се включват
мощни пускови механизми. Така могат да се обяснят острите реакции, например когато
някой стои твърде близо до друг, взира се прекалено дълго в някого, говори на висок
тон или размахва ръцете си в жестове, които не съответстват на очакваните норми.
Това заплашва личната ценност за безопасност и необходимостта от териториално
пространство и уважение.
Ценностите, които се появяват в облака, може да са изкривени от отживели идеи:
това, което сте мислели в миналото, е било важно преди доста време. Потърсете
твърдения, които изразяват оценки, съждения, увереност или идеи, които някога са
били важни. Можете да използвате упражнението „Проверка за реалност“, за да ги
проучите. После открийте това, в което искате да вярвате и цените в момента.
Ценностите се променят и развиват на всеки етап от живота. Ако не сте
преразглеждали ценностите си напоследък, направете следното упражнение, за да си
изясните какво е най-важно за вас сега в определена област: работа, взаимоотношения,
здраве и т.н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button0898345821