При ремонт на покриви важно е да се…

При ремонт на покриви важно е да се…

… доверите на професионална бригада за ремонт на покриви.

  • висококачествен ремонт на покриви
  • хидроизолация на покриви
  • играждане на нови покриви

Живял съм на ръба на лудостта, искайки да разбера смисъла. Чукам на вратата. Тя се
отваря. Чукал съм отвътре!
Руми
Въпреки объркването и стреса, предизвикани от такъв ремонт на покриви облак, произходът на всяка
отделна мисъл идва от невинни грешки на мотивите и възприятието. Всяка мисъл
първоначално започва от положителни намерения и ценности. Например мисълта
„Чувствам се глупав“ не би се превърнала в проблем, ако не съществуваше подълбоката ценност „Аз съм умен“, затова не се тревожете и смущавайте от негативно
звучащи идеи. Създавайки своя облак, вие ще намалите тяхната власт и ще ги
разобличите като погрешни. След това ще съсредоточите вниманието си върху
работата с дадена конкретна мисъл – една по една. Така ремонт на покриви ще ви бъде по-лесно да
проследите произхода им, да оправите грешките и да промените енергията. Може да се
наложи да повторите процеса с няколко конкретни мисли, образуващи облака, преди да
настъпи истинската промяна.
УПРАЖНЕНИЕ
Създайте своя мисловен облак ремонт на покриви
Най-добре е да напишете всяка отделна мисъл на отделно самозалепващо се
листче. Спокойно размишлявайте върху някой конкретен проблем. Постарайте се да не
започвате с най-сериозния. Започнете с нещо по-маловажно, за да се упражнявате.
Съберете различни фрази, убеждения, идеи и т.н., ремонт на покриви като просто записвате мислите, които
се появяват в ума ви, или напишете цялата история и след това подчертайте ключовите
фрази. Най-добре е да направите това упражнение когато се чувствате спокойни,
находчиви, невъзмутими и съсредоточени. Не го опитвайте за пръв път, когато сте
смутени и разтревожени. Ако не сте натрупали известен опит и докато ремонт на покриви не разберете как
да пренастройвате мислите си, съсредоточаването върху негативните аспекти може
временно да ви накара да се почувствате още по-зле. Затова би било много полезно, ако
помолите някого, който би погледнал обективно на нещата, да изслуша историята ви и
да ви помогне да откриете фразите.
Съберете ключовите изречения и силните емоции, с които сте описали събитията ремонт на покриви,
както и обичайните фрази, изказаните факти, оценки и убеждения. Обърнете особено
внимание на негативните самооценки и обвинения. Ако сте записали всяка мисъл на
отделно листче ще можете да ги размествате. Може също така да използвате снимки и
символи за изобразяване на по-сложните идеи. Интуитивно подредете всички бележки ремонт на покриви
върху лист хартия. Забележете как една мисъл води до друга и започнете да ги
свързвате, за да видите посоката на мисловния процес. Как една мисъл се свързва с
други сродни мисли? Включете толкова, колкото е необходимо, докато облакът започне
да се оформя. Не се старайте да ги подредите перфектно. Най-важното е да съберете ремонт на покриви
колкото може повече в облака, за да можете да ги видите от разстояние. Винаги ще
можете по-късно да добавите и още нещо.
Обърнете особено внимание на онези области, които се въртят около
двойствените послания. Какво означава двойствено послание? Добър пример за това е ремонт на покриви
един от любимите ми комикси на Гари Ларсън: мъж стои в ада пред две еднакви врати.
Отзад дяволът го мушка с вила. Над едната врата пише: „Прокълнат ще си, ако го ремонт на покриви
58
направиш“, а над другата: „Прокълнат ще си, ако не го направиш.“ Дяволът казва:
„Хайде, хайде де, решавай – или едното, или другото.“ Един прост пример за
двойствено послание е сблъсък или борба между равни и противоположни идеи,
желания или намерения. Обикновено хората го възприемат като избор между две
еднакво нежелани алтернативи. В допълнение към трудния избор и натиска да се
действа може да има и непреодолими пречки, които създават усещане за пълна ремонт на покриви
безизходица. Усложненията са безкрайни, както и зациклянето на мислите. Когато едно
двойствено послание се свърже с друго в резултат се получава невъзможна плетеница
от натрапчиви мисли.
Мислите, кръжащи около вашия мисловен облак, на пръв поглед може да ремонт на покриви
изглеждат неуловими. Щом уловите няколко от тях, вслушайте се внимателно за
свързани с тях идеи, модели на поведение и езикови шаблони, в които се крие
осъждане. Слушайте за фрази, които съдържат „бива“, „не бива“, „трябва“, „не трябва“ ремонт на покриви,
„не може“ и всичко, което звучи като наказание или унижение. Обърнете особено
внимание на всички фрази, които се повтарят като „семейни правила“ или се
подчертават като „истини“. Продължавайте да добавяте нови мисли към облака, докато ремонт на покриви
вашето произведение на изкуството стане възможно най-пълно и цялостно.
Основни въпроси, свързани с мисловния облак:
• Какви емоции са свързани с тази мисъл ремонт на покриви?
• Откога съществува тази мисъл – от каква възраст?
•Кога е започнала; каква е била нейната история в онзи момент?
• Какво е било необходимо да се защити или брани?
•Как се е отразило на самочувствието и самоуважението ремонт на покриви?
• Какво смятате, че ще се случи в бъдеще?
Отбелязването на всичките ви ограничаващи убеждения може да ви подейства
неприятно, докато осъзнавате много от своите негативни мисли наведнъж ремонт на покриви. Не
забравяйте, че те пребивават в ума ви, независимо дали знаете за тях, или не. Със
сигурност е по-добре да сте наясно какво ви причинява стрес, за да имате възможност
за промяна. Не можете да промените нещо, което не знаете. Когато осветите мисловния
си облак, ще можете да определите какво точно трябва да се промени и къде да мислите ремонт на покриви
по-позитивно.
Изобразяването на облака изважда мислите от главата ви. Щом ги запишете на
хартия и ги подредите на масата, можете да се отдръпнете и да огледате целия модел от
разстояние. Това само по себе си добавя разширено чувство за перспектива. Когато ремонт на покриви
видите цялата структура на облака и усетите как работи, той никога вече няма да има
същата сила. Мисловният облак не показва кои сте; това е просто стратегия на мислене,
която ви задържа на едно място.

Живял съм на ръба на лудостта, искайки да разбера смисъла. Чукам на вратата. Тя се ремонт на покриви
отваря. Чукал съм отвътре!
Руми
Въпреки объркването и стреса, предизвикани от такъв облак, произходът на всяка
отделна мисъл идва от невинни грешки на мотивите и възприятието. Всяка мисъл
първоначално започва от положителни намерения и ценности. Например мисълта ремонт на покриви
„Чувствам се глупав“ не би се превърнала в проблем, ако не съществуваше подълбоката ценност „Аз съм умен“, затова не се тревожете и смущавайте от негативно
звучащи идеи. Създавайки своя облак, вие ще намалите тяхната власт и ще ги
разобличите като погрешни. След това ще съсредоточите вниманието си върху ремонт на покриви
работата с дадена конкретна мисъл – една по една. Така ще ви бъде по-лесно да
проследите произхода им, да оправите грешките и да промените енергията. Може да се
наложи да повторите процеса с няколко конкретни мисли, образуващи облака, преди да ремонт на покриви
настъпи истинската промяна.
УПРАЖНЕНИЕ
Създайте своя мисловен облак
Най-добре е да напишете всяка отделна мисъл на отделно самозалепващо се ремонт на покриви
листче. Спокойно размишлявайте върху някой конкретен проблем. Постарайте се да не
започвате с най-сериозния. Започнете с нещо по-маловажно, за да се упражнявате.
Съберете различни фрази, убеждения, идеи и т.н., като просто записвате мислите, които
се появяват в ума ви, или напишете цялата история и след това подчертайте ключовите ремонт на покриви
фрази. Най-добре е да направите това упражнение когато се чувствате спокойни,
находчиви, невъзмутими и съсредоточени. Не го опитвайте за пръв път, когато сте
смутени и разтревожени. Ако не сте натрупали известен опит и докато не разберете как
да пренастройвате мислите си, съсредоточаването върху негативните аспекти може
временно да ви накара да се почувствате още по-зле. Затова би било много полезно, ако ремонт на покриви
помолите някого, който би погледнал обективно на нещата, да изслуша историята ви и
да ви помогне да откриете фразите.
Съберете ключовите изречения и силните емоции, с които сте описали събитията,
както и обичайните фрази, изказаните факти, оценки и убеждения. Обърнете особено
внимание на негативните самооценки и обвинения. Ако сте записали всяка мисъл на ремонт на покриви
отделно листче ще можете да ги размествате. Може също така да използвате снимки и
символи за изобразяване на по-сложните идеи. Интуитивно подредете всички бележки
върху лист хартия. Забележете как една мисъл води до друга и започнете да ги
свързвате, за да видите посоката на мисловния процес. Как една мисъл се свързва с ремонт на покриви
други сродни мисли? Включете толкова, колкото е необходимо, докато облакът започне
да се оформя. Не се старайте да ги подредите перфектно. Най-важното е да съберете
колкото може повече в облака, за да можете да ги видите от разстояние. Винаги ще ремонт на покриви
можете по-късно да добавите и още нещо.
Обърнете особено внимание на онези области, които се въртят около
двойствените послания. Какво означава двойствено послание? Добър пример за това е
един от любимите ми комикси на Гари Ларсън: мъж стои в ада пред две еднакви врати ремонт на покриви.
Отзад дяволът го мушка с вила. Над едната врата пише: „Прокълнат ще си, ако го
58
направиш“, а над другата: „Прокълнат ще си, ако не го направиш.“ Дяволът казва:
„Хайде, хайде де, решавай – или едното, или другото.“ Един прост пример за
двойствено послание е сблъсък или борба между равни и противоположни идеи ремонт на покриви,
желания или намерения. Обикновено хората го възприемат като избор между две
еднакво нежелани алтернативи. В допълнение към трудния избор и натиска да се
действа може да има и непреодолими пречки, които създават усещане за пълна
безизходица. Усложненията са безкрайни, както и зациклянето на мислите. Когато едно ремонт на покриви
двойствено послание се свърже с друго в резултат се получава невъзможна плетеница
от натрапчиви мисли.
Мислите, кръжащи около вашия мисловен облак, на пръв поглед може да
изглеждат неуловими. Щом уловите няколко от тях, вслушайте се внимателно за ремонт на покриви
свързани с тях идеи, модели на поведение и езикови шаблони, в които се крие
осъждане. Слушайте за фрази, които съдържат „бива“, „не бива“, „трябва“, „не трябва“,
„не може“ и всичко, което звучи като наказание или унижение. Обърнете особено
внимание на всички фрази, които се повтарят като „семейни правила“ или се
подчертават като „истини“. Продължавайте да добавяте нови мисли към облака, докато
вашето произведение на изкуството стане възможно най-пълно и цялостно.
Основни въпроси, свързани с мисловния облак:
• Какви емоции са свързани с тази мисъл?
• Откога съществува тази мисъл – от каква възраст?
•Кога е започнала; каква е била нейната история в онзи момен ремонт на покривит?
• Какво е било необходимо да се защити или брани?
•Как се е отразило на самочувствието и самоуважението?
• Какво смятате, че ще се случи в бъдеще?
Отбелязването на всичките ви ограничаващи убеждения може да ви подейства
неприятно, докато осъзнавате много от своите негативни мисли наведнъж. Не
забравяйте, че те пребивават в ума ви, независимо дали знаете за тях, или не. Със
сигурност е по-добре да сте наясно какво ви причинява стрес, за да имате възможност
за промяна. Не можете да промените нещо, което не знаете. Когато осветите мисловния
си облак, ще можете да определите какво точно трябва да се промени и къде да мислите
по-позитивно.
Изобразяването на облака изважда мислите от главата ви. Щом ги запишете на ремонт на покриви
хартия и ги подредите на масата, можете да се отдръпнете и да огледате целия модел от
разстояние. Това само по себе си добавя разширено чувство за перспектива. Когато
видите цялата структура на облака и усетите как работи, той никога вече няма да има
същата сила. Мисловният облак не показва кои сте; това е просто стратегия на мислене,
която ви задържа на едно място ремонт на покриви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button0898345821