Любопитно четиво

Ремонт на покриви

Аз съм добре само когато печеля ремонт на покриви.
Заключения: Аз не съм добре. Аз трябва да се оправя. Никой не те уважава
безусловно. Някой ме съди за безобидните ми бъркотии. Има само един начин да бъда
добре – да печеля. Мога да спечеля, следователно мога и да загубя. Загубата не е хубаво
нещо. Аз трябва да мога да печеля ремонт на покриви. Ето защо се чувствам напрегнат и изпитвам импулс
да спечеля. Но ако спечеля и това се оцени като нещо добро, това доказва тезата ми за
условното уважение. То не доказва, че аз по природа съм добър. Затова аз не мога да се
почувствам добре, независимо дали печеля или губя ремонт на покриви.
Аз съм в капан и трябва да се измъкна, но не мога – не мога – не мога!
Заключения: Нещо ме държи против волята ми. Аз съм безпомощен, безсилна
жертва, не мога да контролирам състоянието си. Нищо не мога да направя ремонт на покриви, за да се
измъкна от това. Има някакъв капан, от който трябва да се измъкна веднага. Някъде там
има едно място извън капана, има и начин да се добера дотам. Повтарях едни и същи
мисли и действия, за да достигна до това място, и накрая стигах до извода, че това е
невъзможно и получавам едни и същи резултати.
Аз не заслужавам внимание, грижа, уважение, любов, справедливост или ремонт на покриви
изцеление.
Заключения: За разлика от другите мен ме смятат за недостоен. Затова трябва да
бъда специален и уникален. Трябва да направя още нещо допълнително, за да ме
оценят. Положителното отношение е условно и другите ти го дават или ти го отнемат ремонт на покриви.
Който може да ти припише тези качества, би могъл и да те съди. Липсата на внимание
и т.н. доказва, че аз съм нещастна жертва на тази негативна преценка. Аз съм наказан.
Аз съм толкова ужасен, че никой не може да ме обича.
Заключения: Аз съм различен, специален и много по-ужасен от другите, които
могат да бъдат обичани. Аз печеля състезанието! Да бъдеш ужасен е нежелано ремонт на покриви
състояние – аз се осъждам, другите ме осъждат, или и двете. Можеш да бъдеш ужасен в
различна степен. Да ме обичат означава да ме приемат напълно, но това означава да
71
обичат един толкова ужасен човек. Никой не е способен на това (дори и аз!), така че ремонт на покриви
никой не ме обича истински. Дефектът е непоправим.
Аз не съм достатъчно добър, затова се крия зад силни хора.
Заключения: Мнението за това, кое е добро, е универсално и всички са съгласни с
него. Има определено ниво на доброто, което е достатъчно. Някой преценява кое е ремонт на покриви
добро и колко е достатъчно. Оценката трябва да се основава на сравнение. Да не си
достатъчно добър означава, че до известна степен си лош. Да се скриеш зад другите е
възможно и донякъде полезно. Аз може би не съм достатъчно добър в скриването.
Другите притежават някаква сила, която аз нямам, но съм достатъчно умен да ги
използвам като щит ремонт на покриви.
Ако не успея, ще разочаровам хората.
Заключения: Щом мога да се проваля, значи мога и да успея. Щом все още не съм
се провалил, сигурно съм постигнал успех в нещо. Хората ще забележат дали успявам,
или не. Мога да разбера как се чувстват другите. Ако не успея, хората нямат друг
избор, освен да се почувстват разочаровани ремонт на покриви. Знам кога хората се чувстват
разочаровани. Аз съм отговорен за това, как се чувстват хората. Аз мога да
контролирам как се чувстват останалите.
Хората са ме предавали, затова не мога да се доверя на никого.
Заключения: Има универсални определения за предателство и доверие, с които
всички хора са съгласни. Хората са направили нещо, което може ремонт на покриви да се приеме като
предателство. Чувствам се като жертва. Ако тези хора са направили грешка, значи
всички останали винаги ще направят същото. Затова не вярвам на никого. Някога се
доверявах. Знам какво е доверие. Ако не мога да се доверя на никого, то това трябва да
важи за и за мен. Затова не вярвам на себе си.
Когато просто посочвате какво трябва да се приема за истина вие разбивате ремонт на покриви
мисълта на съставните ѝ части. Всяка ключова фраза почива на съмнителни факти, така
че при този процес вие сякаш запалвате светлина между думите, за да откриете
погрешната логика. Логиката и предположенията не издържат проверката. Когато
раздробите решенията и мненията си на съставните им части и разберете от кои ремонт на покриви
заключения зависят, постарайте се внимателно да подложите всяка идея на съмнение.
Ако някоя от съставните части има смисъл или ви изглежда вярна, попитайте своя
Висш ум, своето сърце или помолете за помощ някой мъдър, обективен наставник.
След като изкарате на светло тези фалшиви заключения ще ви бъде по-лесно да се ремонт на покриви
освободите от старото убеждение.
Когато си спомним, че всички сме малко луди, тайните изчезват и животът получава
обяснение.
Марк Твен
Всяка съставка е една малка частица от данните, които някога може да са ви били
полезни, но сега са се превърнали в препятствие за вътрешния ви мир. Следващата ремонт на покриви
стъпка ще бъде да намерите начини да реформирате това препятствие, да го
заобиколите, да минете над него, под него или да откриете врата и да минете право през
него. Може би вече знаете някои полезни умения и техники, с които да оспорите, да
формулирате наново или да излекувате тези стари идеи. Ако докажете, че те вече не
важат, ще можете по-лесно да разпръснете и да премахнете облака ремонт на покриви.
ТЕСТ ПРОБЕН КАМЪК
Как да разберете дали ключовите фрази, които отделихте, са тези, върху които
трябва да работите?
Първо, трябва да имате усещане за разпознаване: вие сте чували това и преди.
Въпреки липсата на логика трябва интуитивно да ги почувствате като нещо познато.
След като разпознаете заключението, мисленето трябва да започне да се отваря и да се ремонт на покриви
72
появи желание да видите нещата от друга гледна точка. Когато подложите на съмнение
реалността и рационалността на всяка съставна част, това ще намали енергията зад
идеите. В следващата глава ще намерите още техники за преразглеждане на някои от ремонт на покриви
най-дълбоко заседналите убеждения.
Дори ако се чувствате заседнали в дадена ситуация или разказвате истории как
никога нищо не се променя в живота ви, всеки ден е различен. Да приветствате ремонт на покриви
промяната, да я приемете и да не ѝ се съпротивлявате – това е ключът към по-голямата
стабилност. Животът ще ви предизвика да видите колко добре си вземате изпитите и
устоявате на тези промени. Единственото сигурно нещо на този свят е, че нещата ще ремонт на покриви
продължават да се променят.
Помнете: вие можете да промените мислите си, чувствата си и усещането за
истинската си същност, но вашият най-съкровен център остава спокоен. Това е окото
на урагана, това е слънцето след дъжда, и това е мястото, където покоят е сила. Нищо ремонт на покриви
не остава същото. Промяната е същността на Вселената. Устойчивостта предполага
способност да живеете и да излезете от центъра си като майстор на бойните изкуства.
Вътре може да царува мир, дори насред хаоса. Никой не знае какво се крие зад ремонт на покриви
следващия ъгъл. Всичко може да се случи. Всичко е възможно.
Основни моменти
•Периферното зрение ви помага да останете спокойни, невъзмутими и
съсредоточени; това е оптималното състояние за обучение и контрол ремонт на покриви.
•Мислите във вашия облак представляват виртуална реалност, създадена от
изкривени и погрешни схващания от миналото.
•В зависимост от това кой мисловен облак се включва или изключва, вие
мислите, чувствате и действате по различен начин, сякаш сте приели друга ремонт на покриви
идентичност.
•Мислите оказват магнетична сила, която може да ви въвлече във водовъртежа на
облака, така че жизненоважно е да знаете как да се измъкнете оттам ремонт на покриви.
• Не е толкова важно да изобразите облака си перфектно, по-предизвикателното е
да подложите на съмнение ключовите му съставни части.
• Съставните части на облака могат да бъдат разкази, ключови фрази, решения,
мнения, дълбоки убеждения, ценности, потребности, емоции ремонт на покриви.
• Когато подложите на съмнение рационалността на всяка съставна част, това ще
отслаби енергията зад идеите.
• Да приветствате промяната, да я приемете и да не ѝ се съпротивлявате – това е ремонт на покриви
ключът към по-голямата устойчивост.

0898345821