Избор на мисли

Избор на мисли

От качеството на моите мисли зависи качеството на живота ми.
Истината може да съществува ремонт на покриви само в настоящия момент.
Имам много възможности за избор как да реагирам.
Аз приемам, че каквото и да става, ще доведе до нещо добро.
Приветствам промяната и я приемам без съпротива.
Моите мисли могат да се променят, но моят вътрешен център остава в пълен
покой.
Устойчивост означава да живея и да действам от своя център
Глава 8
ОБЛАЧНО С КРАТКОТРАЙНИ ВАЛЕЖИ ОТ ЧУДЕСА
Повечето от нас едва забелязват 60-те хиляди мисли, които минават през ума ни
всеки ден. Ние съзнателно не обръщаме внимание на повече от 10% от тях. Ние
съзнателно не възприемаме тихите послания в изговорените думи, тона на гласа,
жестовете и поведението. Това недоразбиране води до погрешното убеждение, че
73
неизразените мисли и емоции са лична работа. Въпреки това много от тези скрити
мисли несъзнателно се проявяват в процеса на общуване.
Всъщност нашите мозъци приличат на прецизно настроени радиопредаватели.
При нормално общуване ние приемаме не само думите, но и енергията ремонт на покриви, чувствата, тона
на гласа, езика на тялото, както и фините значения. Думите не се чуват буквално. Ние
несъзнателно възприемаме и неизреченото. Но чуването на неизречена мисъл понякога
води до объркване, разнопосочни послания или неправилно тълкуване. Повечето хора
изобщо не са наясно, че несъзнателните мисли се промъкват в пространствата между
думите. Така че, когато техните неизказани чувства се процеждат навън при ремонт на покриви
общуването, те предпочитат да не ги признават.
Енергията на идеите, мислите, убежденията и емоциите, плаващи във вашия
облак, обвива общуването в мъгла. Дори да подбирате най-внимателно думите си,
посланието, което изпращате, разкрива много повече, отколкото си мислите или
изричате с думи. Слушателите се настройват към различните честоти и затова ремонт на покриви
получават съобщението на различни нива. Това напомня един любопитен феномен, за
който Рупърт Шелдрейк говори в книгата си „Чувството, когато те гледат втренчено“.
Той описва тайнствения начин, по който сетивата улавят неизречените мисли на хората
и фокуса на вниманието им. Може би сте преживявали нещо такова: чувството, че ремонт на покриви
някой стои зад гърба ви и ви гледа втренчено. Или може би неочаквано си спомняте за
стар приятел, с когото много отдавна не сте се виждали. Тогава телефонът звъни и
същият приятел ви се обажда! Несъзнателният ум се настройва на други честоти на ремонт на покриви
вълните на мисълта.
Вие носите отговорност не само за това, което казвате, но и за онова, което не
казвате.
Мартин Лутър
Дали емоционалното състояние излъчва енергия подобно на атомните частици?
Доскоро учените се чудеха дали те общуват помежду си със скорост, по-висока от ремонт на покриви
скоростта на светлината. Очевидно всяка частица съществува в много състояния
едновременно и всяка от тях е неразривно свързана с другите чрез един процес, наречен
„квантово сплитане“. Когато една частица се върти в една посока, огледалната ѝ
частица се върти в обратна посока, без значение на какво разстояние се намират една от ремонт на покриви
друга. Айнщайн нарича това сплитане „призрачно действие от разстояние“. Днес това
се превърна в широко приета теория. Това означава, че частиците във всяко късче
материя могат мигновено да общуват чрез това огледало.
Възможно ли е енергията на нашите мисли и емоции да може да общува по
подобен начин? Изследванията показват, че колкото по-близка е връзката и колкото
повече се настройваме един към друг, толкова по-лесно възприемаме тези несъзнателни ремонт на покриви
послания – дори от другия край на света. Може би, когато насочваме любящи мисли
към другите, ние предизвикваме вибрации в частиците, които са сплетени и резонират с
нашите. Вероятно поради това близки приятели вдигат телефона и се обаждат.
Институтът по ноетични науки извърши един изумителен експеримент с болни от
рак. Най-близкият партньор на болния бил обучен да излъчва състрадателни мисли ремонт на покриви.
След осем седмици двамата били поставени в две отделни стаи, изолирани за
електромагнитни излъчвания, без никаква възможност да общуват помежду си.
Болният бил наблюдаван с вътрешни камери, а неговият близък бил помолен да
изпраща мисли за съпричастие на своя партньор на случайни интервали. Измерванията
на реакциите показват значително съвпадение на физиологичната активност между
двамата, въпреки липсата на каквито и да било възможности за нормално общуване.
Няма „тайни“ мисли ремонт на покриви
Докато изпращате своите мисли и емоции към другите клетките на тялото ви
също се вслушват и резонират. Атомите в молекулите на всяка клетка също са свързани
помежду си чрез квантово сплитане. Тези ремонт на покриви малки заредени частици са направени от
енергия и се въртят в полето на вероятностите. Според квантовата физика това, което
74
преживяваме като реалност, се оказва безкрайно променящ се енергиен процес. Полето
на вероятностите, което поражда тези частици, се влияе пряко от енергията на вашите
мисли. Това поле резонира с вашето мислене. Ако осъзнаете как вашите мисли създават
реалността, ще бъдете наясно с огромната сила, която владеете. Независимо дали ще
изберете да насочвате тази енергия или не, вашите мисли ще ремонт на покриви продължат да оказват
влияние върху Полето.
Всички мисли притежават сила. Мислите не могат да бъдат без последствия.
„Курс по чудеса“
Обикновено във вътрешността на облака ще намерите дълбоки убеждения, които
излъчват ключови негативни мисли, лежащи в основата на всички други мисли.
Можете да ги чуете в ключовите фрази, да ги усетите в други убеждения или да ремонт на покриви ги
извлечете от облака като цяло. Тези негативни фрази обикновено се разпознават лесно.
Хората смятат тези дълбоки убеждения за истина, затова се смущават и се опитват да
ги скрият. За съжаление, въпреки опитите да ги заменят с нещо друго чрез неискрено
поведение, околните долавят тези негативни самооценки. Всеки човек има своите
уникални и индивидуални дълбоки убеждения, но повечето от тях идват от
разновидностите в следния кратък списък. Има много различни версии. Коя ви е
любимата?
УПРАЖНЕНИЕ
Дълбоки негативни убеждения
Помислете кое се отнася до вас във всяка област на живота: работа, любов,
семейство, спорт, творчество или здраве, и му дайте оценка по десетобалната система
от 0 до 10 според интензивността ремонт на покриви.
Твърдение:
Аз не съм достатъчно добър… Аз съм неспособен…
Работа:
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Твърдение: Аз съм нежелан… Никой не ме обича…
Работа:
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Твърдение:
Аз не заслужавам…
Аз съм недостоен…
Работа:
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Твърдение:
Аз не съм достатъчно силен и способен… Аз съм слаб…
Работа:
75
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Твърдение:
Аз не съм достатъчно умен и находчив… Аз съм глупав…
Работа:
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Твърдение:
Аз не съм съвършен… Аз съм грешен… Аз съм сбъркан…
Работа:
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Твърдение:
Аз не съм свободен… Аз съм жертва… Аз съм в капан…
Работа:
Любов:
Семейство:
Спорт:
Творчество:
Здраве:
Отделете време да размислите върху всяко негативно твърдение „Аз съм“ и „Аз не
съм“, което често ви идва наум, дори и да не го казвате ремонт на покриви. Забележете дали някое от тях
се появява в облака. Обърнете внимание също така, че поддържате някаква идея само
тогава, когато приемате обратното за положителна ценност. Например „Аз не съм
достатъчно добър“ означава, че цените това, да бъдете добри. Ако вашата ремонт на покриви ценност е „да
бъда добър“, това означава, че част от вас трябва да знае разликата между добро и зло.
Уважавайте тази част, която иска да бъде добра. Настройте се към тази част от вас,
която наистина е добър човек. Не затъвайте в негативните твърдения за себе си.
Напротив, съсредоточете се върху положителното им значение ремонт на покриви.

позвъни 24/7