здрав покрив от сериозна бригада за ремонт на покриви

здрав покрив от сериозна бригада за ремонт на покриви

 

Само качествени работа по Вашият покрив

Добри цени и коректно отношение

Сигурност

 

Дали хората ги е грижа за мен, въпреки тази грешка?
• Какви положителни намерения е имал всеки от тях?
• Дали хората всъщност знаят какво е важно за мен?
• Дали някога съм показвал ясно на останалите какви са моите стандарти?
• Дали другите споделят същите ценности или правила?
• Сигурен ли съм, че тези ценности или правила са правилните?
• Би ли било полезно да направя преоценка на това, което е наистина важно?
• Мога ли да бъда по-гъвкав и да престана да контролирам?
• Трябва ли нещата да се развият така, както стана в миналото?
Чувството за страх изпраща ясни сигнали за опасност във вашата среда. Вашето
оцеляване може да бъде изложено на риск. Всички други варианти на страх –
безпокойство, тревога, нервен трепет, неадекватност, паника и ужас – искат от вас да
предприемете незабавни действия, за да се предпазите. Проверете дали заплахата е
реална или въображаема. Може би е необходима известна мисловна подготовка. Кое
трябва да бъде оценено или избегнато? Къде можете да получите помощ и безопасност?
Какво изпитвате импулс да направите? Ако чувствате, че събитията са извън вашия
контрол, вземете решение да имате вяра. Помолете за помощ и за вяра, че независимо
какво ще се случи, винаги има изход.
Винаги правете това, което се страхувате да направите.
Ралф Уолдо Емерсън
Тъгата, разочарованието, отчаянието, депресията и други мрачни чувства ви
съобщават, че някоя желана цел може никога да не се осъществи. Знаете ли какво е
било това очакване? Може би е имало загуба, може би сте пропуснали нещо завинаги,
но вероятно бихте могли да изберете нова цел и да не се чувствате в такава
безизходица. Много е трудно да се живее с вина, срам, съжаление, унижение и
объркване, защото те ви напомнят, че сте нарушили своите ценности. Не сте живели
според своите очаквания. Но мислите ли върху тези грешки толкова често, че накрая да
се издигне цяла планина? Колкото повече се вкопчвате във вината, толкова повече
нараства планината. Тя не е полезна на никого. По-разумно би било да си обещаем
никога да не повтаряме тази грешка, да се поучим от опита и да простим на себе си.
Всяко чудо ти е достъпно, когато пожелаеш изцеление. Но никое чудо не може да ти
се даде, ако не го пожелаеш.
„Курс по чудеса“
Нищо не е вечно. Всичко зависи от гледната точка. Негативните чувства ви
изкарват от релси и задействат натрапливи мисли в облака. Насърчавайте ума си да се
настрои по-положително. Когато се успокоите ще ви бъде по-лесно да си създадете поустойчива нагласа. За да прокарате по-добри пътища в мозъка ето някои положителни
съвети, които можете да приложите на практика. Запитайте се какво щеше да изглежда
различно, ако бяхте направили следното.

позвъни 24/7