Качествен ремонт на покриви в Благоевград

При нужда от качествен ремонт на покриви в Благоевград, можете да се доверите на нашата бригада.

Ние работим с най-добрите покривни системи.

Опитни майстори сме.

Предлагаме адекватни цени.

Няма какво да се чудите, имате късмет, че попаднахте на нас, защото има всякакви случаи при ремонтирането на покриви. За разлика от мнозина, ние сме сериозна бригада за ремонт на покриви.

Интелигентни сме, някои в нашият екип четат, образоват се, при това в иновативни дисциплини. Ето, вижте на какъв интересен материал попаднахме:

Най-важен е изборът, който правим във всеки един момент. Чрез упражняване на
нашата свободна воля ние притежаваме невероятната сила да повлияем, дори да
създадем реалността около нас. Всеки избор отразява нашето чувство за идентичност:
кои мислим, че сме, какво смятаме, че е нашето предназначение. Това усещане за себе
си не е ограничение, а трамплин. Всяка начална точка е идеалната. Въпрос на избор е
дали да скочим, или да се колебаем. Понякога скачаме от радост, друг път падаме
надолу. Точно както в природата – понякога избираме да създадем, друг път трябва да
разрушим, за да разчистим пътя за ново раждане. Независимо какво се случва, ние
можем да изберем да бъдем здрави и устойчиви. И също като в природата ние можем
да се върнем назад.
Как избираме да се развиваме, колко бързо израстваме, колко сме се осмелили да
променим – всичко това пише историите, които се разгръщат. Всяка история разказва
подробно за пътешествието на героя, за преживените изпитания, за преодолените
пречки, за разрешените проблеми. Тези безкрайни истории отразяват богатството от
възможности и вероятности, които ни предоставя Вселената. Безкрайно разнообразие,
безкраен избор и изобилие от безкрайни възможности. За да избираме добре, трябва да
присъстваме изцяло в настоящия момент. Като духовни гуру ние трябва да се научим
как да насочваме вниманието си и да не бъдем привличани от външния облик. Това,
което изглежда реално, може да ни изглежда много по-различно, ако изместим
вниманието си към по-нежната перспектива на любовта. Когато насочим вниманието
си към съзнанието, което вижда, а не към обектите, които се появяват пред очите ни,
ние използваме сетивата си по най-добрия начин.
Когато повишим осъзнаването си, ние започваме да разбираме, че не сме отделни
същества, борещи се за оцеляване, а част от по-голямата холограма; че сме преплетени
с всичко, което е. 80-те трилиона клетки, които изграждат нашите тела ни показват кое
е възможно. От момента на зачатието нашите клетки са изправени пред неограничени
възможности за избор как да се диференцират, как да растат и да се размножават по
съвсем различни и уникални начини. Всяка представлява един миниатюрен активен
свят, в който микроскопичните органели извършват безброй задачи. В рамките на
тяхната съдба – вероятно продиктувана от плана на ДНК и Полето – тези клетки все пак
трябва да правят избори. Те трябва да реагират на това, което става в тяхната среда.
Понякога стават грешки и проблемите трябва да се оправят. Но тези чудни малки
клетки никога не действат като отделни същества, които се борят да оцелеят. Те не се
конкурират помежду си и не опустошават своята околна среда. Те си сътрудничат в
мащаба на цялото и работят заедно с всички останали клетки. Те непрекъснато общуват
с всяка друга част на тялото. Техните общи усилия създават нещо много по-голямо и
много по-величествено от всичко, което всяка една от тях би могла самостоятелно да си
представи. Когато всяка клетка е здрава и работи добре, тяхната съвместна сила е
практически непобедима. Тялото, за чието създаване те са спомогнали, е ходещо чудо.
Като клетка в тялото всеки от нас трябва да направи така, че неговата
идентичност да е непокътната, здрава и да работи добре. Хората, които са загрижени за
човешкото здраве, правят чудеса, когато работят в сътрудничество. Когато знаем кои
сме и кое е нашето място обединяването ни с другите създава здрави граници. Когато
реагираме адекватно на обстоятелствата нашите решения помагат на всички. Когато
упражняваме съзнателно вникване нашето присъствие става смислено. Когато поемаме
отговорност за своята част от мозайката нашата колективна сила се увеличава. Когато
позволим на Божията благодат да ръководи нашия избор чудотворното ни мислене се
превръща в непобедима сила.
Когато клетките в една част на тялото губят битката, работят лошо или загиват,
всички други клетки са изложени на риск. Техните съвместни неистови усилия за
възстановяване на естествения ред понякога са достатъчни, за да поддържа тялото
живо, но понякога не стигат. Но дори и в последния момент, след чудовищното
разрушение, след като всички са се отказали и са загубили надежда, все пак се случват
спонтанни ремисии. Чудото става. Болестта е излекувана. Не е късно. Може би никога
не е прекалено късно. Може би естественият ред може да бъде възстановен в цялата
екосистема. Но не трябва да губим повече време. Трябва да поемем отговорността и да
направим избор, който лекува на първо място нас. Тогава нашето общо и съгласувано
съзнание има по-голям шанс да обърне нещата.
Практическо чудо не означава нищо друго освен избор на по-добри мисли и
осъзнаването, че няма грешки. Грешките от миналото, които са отработени и
опростени, се оказват ценни уроци. Практическата част винаги включва прошката.
Когато изберем да простим напълно накрая стигаме до осъзнаването, че не е имало
нищо за прощаване. Когато изберем да се излекуваме в крайна сметка ние си спомняме,
че в нашата истинска същност няма нищо погрешно. Ние сме повече от просто
физически тела. Изцеление означава цялост. Когато изберем да си спомним кои сме
всъщност, виждаме единствено своето великолепие.
Може би не съществува край, има само ново начало. Ние можем да започнем
единствено от мястото, където се намираме сега, и да изберем по-добре къде искаме да
отидем. Ние имаме приятели във висшите нива. Всеки път, когато избираме с любов,
ние се присъединяваме към творческите сили на цялата Вселена. Колкото по-добре се
синхронизираме със своите енергии, толкова повече това ще бъде отразено в енергиите
на нашето обкръжение. Нашите мисли могат да излекуват света. Трябва да се откажем
от идеята, че сме разделени. Истинската устойчивост е изградена върху доверие и вяра.
Ние трябва да гледаме отвъд ограниченията на сетивата и да се свържем с всичко,
което е. Тогава ще можем да дадем най-доброто от най-доброто от себе си.
Надявам се всички ние да се научим по-добре да приемаме своята сила. Когато не
забравяме да използваме съзнателната визуализация ще можем да превърнем в
реалност неограничено количество добро. Моля ви, не забравяйте да се усмихвате, да
дишате дълбоко и да се наслаждавате на всеки миг!

 

позвъни 24/7