Улуци и водосточни тръби

Предлагаме ви пълен набор от услуги, свързани с ремонта и поддръжката на олуци и водосточни тръби.

За доброто състояние на фасадите и покрива, изключително важно е водоотичането на покрива да функционира правилно, дори при силни дъждове и топене на снеговете.

Олуците и водосточните тръби трябва да са изпълнени от качествени материали, които да са устойчиви както на слънчевото греене, така и на останалите атмосферни условия, включително широки температурни амплитуди в рамките на едно денонощие, многократно замръзване и размръзване на водата, която се оттича от покривната конструкция и други.

0898345821