Комини

Комините, коминните тела и отдушниците са важна част от всяка една сграда. В миналото, когато населението се е отоплявало с печки, комините са се използвали изключително интензивно.

В днешно време в коминните тела по-използвана е секцията, която е свързана с вентилацията на сградите – там, където се отвежда въздухът от аспираторите, абсорбаторите и отдушниците в баните и тоалетните.

Важно е отдушниците да се поддържат чисти и в добра изправност. В противен случай миризмата им може да стане много смущаваща и дори опасна за обитателите на сградите.

В допълнение, в непочистените отдушници могат да се населят различни насекоми и вредители, които също са опасни за живота и здравето на хората.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Call Now Button0898345821